Znanja i veštine, oštrimo vrline

Program “Znanja i veštine, oštrimo vrline” realizuje udruženje “Urban Stream ” u partnerstvu sa osnovnom školom “Desanka Maksimović” iz Požarevca, kao vid međusektorske saradnje javnih institucija sa NVO. Program se realizuje u cilju pospešivanja kapaciteta dece kroz edukativne i informativne radionice i treninge i praktični rad na sticanju ličnih, socijalnih i praktičnih veština i znanja, neophodnih za lakši i uspešniji izbor srednje škole, nakon koje će pronaći posao u domenu svog usmerenja, kao prvi stepenik ka zaposlenju.

Aktivnosti će se realizovati u toku školske 2016/17. godine, u prostoru škole, kroz redovni nastavni plan. Takođe u prostoru udruženja, kao i na terenu prilikom obilaska i poseta institucija.

Očekivani rezultati programa su:

povećana svest učenika završnih razreda o značaju ličnih i socijalnih veština za dalje školovanje; dobijene potrebne informacije radi lakšeg odabira srednje škole; osnaženi učenici završnih razreda stečenim i usvojenim znanjima i veštinama.

Strategijom za karijerno vođenje i savetovanje Republike Srbije (2009-2014) predviđeno je da svaka škola prođe i obezbedi servis Karijernog vođenja i savetovanja, koji se sprovodi uz pomoć KZM-a na lokalnom nivou. Iz iskazane potrebe učenika, do koje se došlo istraživanjem same škole, utvrđeno je da je Obuka ove vrste potrebna učenicima završnih razreda.

Obuka će direktno obuhvatiti 10-12 učenika 7. razreda osnovne škole.

Teme koje će biti obrađivane u sklopu Obuke su:

  1. asertivni govor, aktivno slušanje;
  2. osnovni elementi komunikacije, verbalna i neverbalna komunikacija;
  3. grupa, tim, timski rad;
  4. konflikti, reagovanje u konfliktima;
  5. stereotipi, predrasude, principi nediskriminacije;
  6. osnovna ljudska prava;
  7. kreiranje promocija, predstavljanje medijima;
  8. organizovanje javnog događaja;
  9. upoznavanje sa usmerenjima i zanimanjima, ispitivanje sklonosti i interesovanja;
  10. posete odabranim školama i ustanovama.

Ovo je drugi ciklus ove Obuke. Prvi ciklus je realizovan u toku maja i juna 2016. godine, u sklopu Obuke za omladinske lidere/ke 2015/16., u organizaciji NAPOR-a, a finansiranje Ministarstva omladine i sporta Republike Srbije.

#ZnasMeZnasGde

#ZVOV

Make Appointment

Estimate Your Project With Us

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipiscing elit sed do eiusmod tempor

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore

Copyright © 2022 Gutenverse. All rights reserved.