NAPORna Obuka za omladinske lidere/ke 2015

Obuka za omladinske lidere/ke 2015

Veliko nam je zadovoljstvo što naša predstavnica Maja Marić učestvuje na Obuci za omladinske lidere/ke 2015, koju sprovodi NAPOR, Nacionalna asocijacija praktičara/ki omladinskog rada.
Obuka za omladinske lidere/ke se realizuje po nastavnom planu koji su kreirale i odobrile članice NAPOR-a. Obuka se sastoji iz 6 modula - 5 tematskih treninga i prakse u omladinskom radu. Svaki od tematskih modula sadrži uvodni deo koji se odvija online. Na ovogodišnjoj obuci učestvuje 24 predstavnika/ca organizacija članica NAPOR-a - aktivista/kinja, volontera/ki i zaposlenih u organizacijama, koji pružaju podršku mladima kroz različite aktivnosti i projekte u zajednici, kreirane na osnovu društvenih, ponašajnih, zdravstvenih, razvojnih i sigurnosnih potreba mladih. Obuku sprovode treneri/kinje koje su predložile NAPOR članice, a licencirala komisija sastavljena od strane NAPOR-a. Nadamo se da ćemo i mi uspešno završiti ovu obuku i dobiti licenciranu Omladinsku liderku u našem sastavu.

Kreativno-zabavna radionica za mlade