Category Archives: Uncategorized

Poziv za roditelje – Adolescent je pojeo moje dete

POZIV
Dragi roditelji,
Bitno nam je vaše mišljenje i iskustvo!!! Adolescencija je naporan proces, a u doba pandemije on je još složeniji!
Vi najbolje poznajete izazove sa kojima se suočavate vi i vaša deca u adolescenciji. Zbog toga ćemo se zajedno baviti razvojnim izazovima mladih od 15 do 19 godina. Razgovaraćemo o tome kako prolazimo kroz taj period, koje promene primećujemo, koji izazovi postoje u doba pandemije i kako možemo kao roditelji doprineti u pronalaženju rešenja.
Ako ste se uželeli druženja i razmene iskustava sa drugim roditeljima, prijavite se na naše rodionice! Kroz 8 tematskih radionica u toku 4 meseca od maja do avgusta, zajedno ćemo raditi na prepoznavanju problema od važnosti za mlade, za koje želimo da tražimo rešenja. Pored toga, družićemo se sa mladima u prirodi ili na izabranoj lokaciji tokom 2 meseca kroz bar 2 susreta, kako bismo gradili prijateljski, podržavajući odnos.
Mi možemo da utičemo na pozitivne promene u razvoju naše dece.
Hajde da zajedno tražimo sistemska rešenja za mlade!
Pridružite nam se! VAŽNO JE!
Molimo sve roditelje koji su zainteresovani za učešće u aktivnostima da ostave svoje kontakte (mejl ili telefon), pa će biti kontaktirani radi dostavljanja detaljnih informacija o učešću na sledećem linku:
Više informacija na:
Mejl: radionica@urbanstream.co.rs
Ili kod predsednice/ka Saveta roditelja u svojoj školi.
Ovaj projekat realizuje
NAPOR - Nacionalna asocijacija praktičara/ki omladinskog rada
u partnerstvu sa Urban Stream-mom i dobio je podršku projekta Vlade Švajcarske „Zajedno za aktivno građansko društvo – ACT”, koji sprovode Helvetas Swiss Intercooperation i Građanske inicijative.
Zajedno za aktivno građansko društvo - ACT
Gradjanske Inicijative

Osnovni trening za javno zagovaranje

Online seminar „Osnovni trening za javno zagovaranje“ kao deo projekta​ „Zajedno za aktivno građansko društvo – ACT”, koji sprovode Helvetas Swiss Intercooperation i Građanske inicijative, a uz podršku Vlade Švajcarske.
Naše udruženje kao partner @napor_savez uz udruženja @jazas_novisad @jazaskg i @veles.vladicinhan sprovodi projekat "Važno je! - sistemska rešenja za mlade" u sklopu ove inicijative.
@act_projekat @gradjanske​

Definicija mladih sa smanjenjenim mogućnostima

🕵️‍♀️Definicija mladih sa smanjenjenim mogućnostima-zajedničko razumevanje.
👉Koji su faktori rizika koji povećavaju mogućnost socijalne isključenosti i pomeranje mladih od zelene do crvene zone?
❓Kako te pojave i pojmove definišu Evropska komisija, @napor_savez, @cepora_org i naši partneri iz Danske?

Važno je!

NAPOR - Nacionalna asocijacija praktičara/ki omladinskog rada

 се осећа поносно.

Još lepih vesti!🥳
🗣Obaveštavamo vas da je NAPOR jedna od 10 mreža dobitnica grantova za javno zagovaranje u okviru projekata
Zajedno za aktivno građansko društvo - ACT
.
Na ovaj poziv prijavili smo se u partnerstvu sa 4 organizacije članice
Udruženje Veles - Vladičin Han
,
Omladina JAZAS Novi Sad
,
Omladina JAZAS-a Kragujevac
i
Urban Stream
. 🤝

Obuka mladih “Altera Vita”

U sklopu projekta „Prevencija nasilja kod mladih kroz edukacije, međusektorsku saradnju i kreiranje medijskih i kulturnih događaja „Altera vita!““, koji Urban Stream realizuje u partnerstvu sa srednjim školama Ekonomsko - trgovinska škola Požarevac, Medicinska škola, Požarevac, Политехничка школа Пожаревац, Poljoprivredna škola sa domom učenika "Sonja Marinković" Požarevac.
Projekat se realizuje u okviru konkursa za realizaciju Lokalnog akcionog plana za mlade Grada Požarevca za perid 2017-2020. godine u 2020. godini.
Učesnici ovog projekta su mladi učenici srenjih škola.
Projekat ima za cilj pospešivanje bezbednosne kulture mladih kroz razbijanje stereotipa, predrasuda i usvajanje principa nediskriminacije, tolerancije i ravnopravnosti kroz obuku učenika, edukaciju mladih i lokalne zajednice o diskriminaciji, ravnopravnosti i ljudskim pravima, utvrđivanje trenutnog stanja u zaštiti i bezbednosti dece i mladih kroz međusektorsku saradnju i istraživanje, podizanje sveti dece i mladih o bezbednosnoj kulturi, principima nediskriminacije i tolerancije kroz kreiranje i igranje predstave.
Namera je osvestiti mlade za pojmove stereotipa, predrasuda i diskriminacije, koji vode u netolarciju i nasilno ponašanje, a koju su uzrok velikog broja konflikata na svakodnevnom nivou i nerazumevanja. Na osnovu projekta „Imam samo jednu kožu“ sa istom temom, koji je udruženje sprovodilo 2 godine, došli smo do zaključka da je diskriminacija prisutna među mladima na svakodnevnom nivou, naričito u školama, na mestima gde se okupljaju mladi i na ulicama.
Nasilje je najčešći problem sa kojim se mladi ljudi susreću u svakodnevnom životu, kao i različiti obliki socio‒patoloških pojava, diskriminacija, nejednakosti, neravnopravnosti i sl.
U dosadašnjem četvorogodišnjem iskustvu u realizaciji projekata prevencije diskriminacije i vršnjačkog nasilja organizacije Urban Stream, kao i pospešivanja zapošljivosti mladih, te obrazovanja za mir, proizilaze zaključci iz istraživanja i direktnog rada sa mladima da su ovakvi programi više nego potrebni među adolescentima posebno i mladima uopšte. Baveći se ovim temama zapaženo je da mladi ne prepoznaju činjenje diskriminacije jer nisu upoznati sa njenim pojmom i definicijom. Ne prepoznaju vršenje različitih oblika nasilja, jer ne prepoznaju svoje ponašanje kao nasilno. Ne prepoznaju polsedice svog neadekvatmog ponašanja (vređanja, omalovažavanja, verbalnog ugrožavanja drugih), jer ne uviđaju da takvi postupci jesu nasilje.
S toga se izvodi zaključak da mladi odrastaju u klimi koja neguje, podržava i ne reaguje na svakodnevno nasilje. Treba osvestiti mlade za njihove postupke na dva nivoa: da to što „prijateljski „ čine i „nije strašno“ jeste nasilje, i da takvo ponašanje ostavlja posledice na žrtve nasilja.
U sklopu projekta u toku je obuka za vršnjačke edukatore mladih pod nazivom "YOUth, speak up", na osnaživanju mladih za prepoznavanje i reagovanje u slučajevima vršnjačkog nasilja i diskriminacije. Učesšće su uzeli učenici svih partnerskih škola.

Nacionalni susret mladih u Apatinu

U sklopu projekta „Gde je ruralni omladinski rad u Srbiji?“ koji sprovodi @centarsonta a finansira #EU, na kome je naše udruženje partner,održao se ‘Nacionalni susret mladih u Apatinu’, sa temom Selo na dnevnom redu.
Cilj ovog susreta je okupljanje mladih iz različitih delova Srbije kako bi saznali koje su teme bitne za mlade u ruralnim sredinama i njihov razvoj.