Edukacija učenika sedmih razreda osnovnih škola u Požarevcu

Šta je vršnjačko nasilje? Koji su pojavni oblici? Koji nivoi postoje i po čemu se razlikuju? Kako slušamo? Kako opažamo? Kako primamo informacije? Neke su od tema kojima se bavimo na radionicama "AlteraVita" - koliko poznaješ svog druga ili drugaricu iz klupe, u sklopu edukacije učenika sedmih razreda o veštinama asertivne komunikacije, stilovima i načinima rešavanja konflikata, kao i prepoznavanju i reagovanju u slučaju diskriminacije, u okviru projekata društveno--kreativne edukacije "#priDRŽIseiTI!", koji finansira Grad Požarevac. . . #edukacija #vršnjačkonasilje #aserivnigovor #komunikacija #konflikti #diskriminacija

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *