Omladinski rad stvara odgovorne ljude

Vesti

Omladinski rad pomaže mladima u odrastanju kroz neformalni i iskustveni pristup.
Kako?
Omladinski radnici/ce koriste slobodu koju imaju da odgovore na stvarne potrebe mladih i usmere ih da rade na sebi kroz angažovanje na aktivostima koje ih zaista motivišu i koje su korisne za društvo.
Akcenat se stavlja na mladu osobu. Jednu. Konkretnu.
Nije bitan kvantitet. Bitan je kvalitet.
Tako se stvaraju odgovorni ljudi.
Share this

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *