Aktivnosti

Radi ostvarivanja svojih ciljeva Kreativno-zabavna radionica za mlade Urban Stream sprovodi aktivnosti koje su struktuirane tako da animiraju, uposle, usmere decu i mlade i pomognu im u sazrevanju i odrastanju. To su :

1) organizovanja vanškolskih aktivnosti u prostorijama Udruženja u cilju kvalitetnog provođenja slobodnog vremena, socijalizacije, druženja, podsticanja međusobne komunikacije, tolerantnosti, ravnopravnosti;

2) organizovanja radionica u cilju podsticanja kreativnog stvaralaštva mladih i savlađivanja školskog gradiva kroz zajedničko učenje;

3) korišćenja tehnologija u cilju informisanja, druženja, zabave, edukacije; organizovanja filmskih, književnih, anima, muzičkih i drugih večeri, turnira, izložbi, kvizova u cilju međusobne interakcije i angažovanja dece i mladih;

4) organizovanja, samo ili u zajednici sa drugim organizacijama ili pojedincima, savetovanja, prezentacija, predavanja, tribina, tematskih okupljanja i drugih oblika edukacija u cilju informisanja mladih o temama značajnim za njih, profesijama i zanimanjima, rizičnom ponašanju, kulturi zdravlja i zdravim stilovima života, zaštiti životne sredine;

5) sprovođenja neformalnog obrazovanja putem obuka, seminara, treninga, priprema u sopstvenoj organizaciji ili uz pomoć drugih organizacija i stručnih pojedinaca;

6) organizovanja izleta i poseta društvenim događajima;

7) pripreme i štampanja edukativnih, informativnih sadržaja, skripti, zapisa, testova i drugih publikacija kao podrške aktivnostima Udruženja i u cilju njihovog marketinga;

8) organizovanja volonterskih akcija radi inkluzije mladih u društvene aktivnosti zajednice i sticanja praktičnih znanja i veština;

9) saradnje i povezivanja sa školama, udruženjima i drugim organizacijama u zemlji i inostranstvu koje se bave istim ili sličnim aktivnostima kao Udruženje;

10) organizovanja fizičkih i sportskih aktivnosti kroz sekcije radi poboljšanja zdravlja i blagostanja mladih.

Make Appointment

Estimate Your Project With Us

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipiscing elit sed do eiusmod tempor

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore

Copyright © 2022 Gutenverse. All rights reserved.