Osnivanje

Na Osnivačkoj skupštini održanoj dana 05.03.2015. god., u Požarevcu, osnovano je nevladino, neprofitno UDRUŽENJE Kreativno-zabavna radionica za mlade “Urban Stream. Osnivači udruženja su Maja Marić, Dalibor Marić, Ankica Nikolić i Nenad Jovanović.

Udruženje se osniva na neodređeno vreme, radi ostvarivanja ciljeva u oblastima kulture, edukacije, informisanja, neformalnog obrazovanja, kreativnog izražavanja, socijalizacije, aktivizma, društvene inkluzije, mobilnosti, sporta, zdravlja i blagostanja dece i mladih, zaštite životne sredine.

Ciljevi, usmereni na pravilan razvoj i odrastanje dece i mladih, koje Udruženje ostvaruje su:

unapređenje bezbednosti dece i mladih, pružanje sigurnog prostora za vanškolske aktivnosti i međusobno druženje, motivisanje ka aktivnom i kvalitetnom provođenju slobodnog vremena, podsticanje međusobne komunikacije, socijalizacije, tolerancije, ravnopravnosti;

podsticanje kreativnog izražavanja i stvaralaštva kroz radionice, kulturne participacije na lokalnom i širem nivou, zasnovane na interesima i sklonostima dece i mladih i njihovim potrebama, pospešivanje konzumiranja kulturnih sadržaja,  kreiranje kulturnih sadržaja putem javnih prezentacija, edukacija o pojedinim metodama i tehnikama kreativnog izražavanja;

sprovođenje aktivnosti neformalnog obrazovanja putem obuka, seminara, treninga, sticanje znanja i veština usklađenih sa potrebama ličnog i društvenog razvoja, podrška i pomaganje deci i mladima da dostignu svoje potencijale, povećanje njihove pismenosti, stepena primenjivosti znanja, povećan vaspitni uticaj na decu i mlade, razvoj znanja za korišćenje novih tehnologija;

informisanje i savetovanja dece i mladih o važnim temama za njihov razvoj putem tribina i tematskih okupljanja, informalno učenje i sticanje stavova i vrednosti potrebnih za lični i društveni razvoj, podrška deci i mladima u njihovom razvoju i razvojnom procesu i povećanje svesti o njihovom značaju i društvenoj ulozi, podrška za razvijanje bezbednosne kulture mladih i ponašanje u rizičnim životnim situacijama;

sprovođenje sportskih sekcija radi poboljšanja fizičke spremnosti i sposobnosti dece i mladih, stvaranje zdravih i pozitivnih navika i stilova života kod dece i mladih, negovanje kulture zdravlja, informisannje o faktorima rizika i rizičnom ponašanju;

učestvovanje u zaštiti životne sredine, podsticanje mobilnosti putem izleta, povezivanje sa ostalim udruženjima i učešće u društvenim tokovima zajednice.

Misija Udruženja je da kroz kreiranje i realizaciju raznovrsnih projekata, programa i aktivnosti motiviše mlade na pravilan razvoj, sticanje znanja, veština, stavova i vrednosti i dostizanje svojih najviših potencijala, kao i da doprinese njihovom kvalitetnom korišćenju slobodnog vremena i zdravijim stilovima života.

Make Appointment

Estimate Your Project With Us

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipiscing elit sed do eiusmod tempor

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore

Copyright © 2022 Gutenverse. All rights reserved.