Radionica o diskriminaciji i ljudskim pravima

ODRŽANA RADIONICA O DISKRIMINACIJI I LJUDSKIM PRAVIMA

U okviru obuke “Prvi stepenik do zaposlenja” održana je radionica o diskriminaciji i ljudskim pravima. Radionicu je vodila Maja Marićiz udruženja za mlade “Urban Stream“.

Cilj radionice je upoznavanje učesnika sa pojmom diskriminacije, oblicima pojavljivanja, osnovama po kojima se najčešće dešava, kao i zakonima koji štite od činjenja diskriminacije. Takođe su učesnici upoznati sa Međunarodnom konvencijom o ljudskim pravima i Ustavom Republike Srbije.

U okviru radionice urađeno je nekoliko vežbi, kao što su barometar stavova, asocijacije, intervju-kada sam diskriminisao?, prezentacija i igra uloga.

 

Ova aktivnost je deo Obuke za omladinske lidere/ke 2015/16, koju sprovodi NAPOR-Nacionalna asocijacija praktičara/ki omladinskog rada, a podržava Ministarstvo omladine i sporta Republike Srbije.

Obuka nosi naziv “Prvi stepenik do zaposlenja“, i predstavlja program sticanja veština i znanja dece završnih razreda osnovne škole radi pospešivanja njihovih potencijala, kako bi lakše odabrali srednjoškolsko usmerenje.

#ZnasMeZnasGde

Make Appointment

Estimate Your Project With Us

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipiscing elit sed do eiusmod tempor

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore

Copyright © 2022 Gutenverse. All rights reserved.