Nikolina Sučević: „Neophodno je sistemski rešti problem uključivanje NVO sektora u rad javnih službi “

Saradnja javnog i civilnog sektora, a pre svega organizacija koje se bave mladima, neophodna je zbog jačanja kapaciteta i resursa jednih i drugih kroz razmene ideja i informacija. Kako se to radi na teritoriji opštine Apatin pojašnjava direktorka Centra za socijalni rad Nikolina Sučević.

Sa kojom organizacijom (organizacijama)  ste ostvarili saradnju i kada?

Tokom 2017. godine smo ostavrili inicijalnu  saradnju sa Centrom za kulturu i obrazovanje iz Sonte (CEKOS).

Šta је vaša institucija dobilia kroz sarаdanju  sa organizacijom/ama?

Kroz saradnju sa ovom omladinskom organizacijom smo dobili značajan uvid u potrebe i probleme mladih iz naše opštine.

Da li je saradanja nastavljena i ako jeste u kom obliku?  

Saradnja je nastavljena i u ovoj godini, pre svega kroz konsultacije i uključivanje kroz partnerske uloge u različite projekte, a planiramo nastavak saradnje zbog značajnog doprinosa koje nam CEKOS može pružiti, a vezano za planiranu izradu Lokalnog plana za mlade.

 Zbog čega je,po vašem mišljenju, važna saradnja institucija sa organizacijama koje se bave omladinskim radom?

Saradnja javnog i civilnog sektora, a pre svega organizacija koje se bave mladima, neophodna je zbog jačanja kapaciteta i resursa jednih i drugih kroz razmene ideja i informacija.  Mladi nam daju značajane inofrmacije o svojim potrebama, željama, ciljevima  i problemima sa kojima se suočavaju. Rešenje tih problema mora da bude u fokusu svih javnih institucija i lokalnih samouprava.  Sa zadovoljstvom smo prihvatili poziv za saradnju i radujemo se svakom novom sastanku, od kojih nam je sledeći predviđen već za koju nedelju.

Šta mislite da je potrebno uraditi kako bi se saradnja između institucija i organizacija koje se bave omladinskim radom podilgla na viši nivo?

Neophodno je sistemski rešti problem uključivanje NVO sektora u rad javnih službi kroz normativna rešenja i obaveze. Takođe je potrebno da omladinske organizacije budu vidljivije u lokalnim zajednicama, ali i da ih javne institucije prepoznaju kao pratnere i ravnopravne učesnike u kreiranju javnih politika.

Make Appointment

Estimate Your Project With Us

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipiscing elit sed do eiusmod tempor

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore

Copyright © 2022 Gutenverse. All rights reserved.