“priDRUŽI SE i ti!” 2.17

DRUŠTVENO-KREATIVNA EDUKACIJA “PRIDRUŽI SE I TI!”

ISPITIVANJE TALENATA, SKLONOSTI I INTERESOVANJA KROZ KREATIVNE RADIONICE

 

Udruženje za mlade “Urban Stream” uz podršku grada Požarevac, u partnerstvu sa Centrom za socijalni rad Požarevac, o.š. “Desanka Maksimović”, o.š “Dositej Obradović”, o.š. “Sveti Sava”, o.š. “Vuk Karadžić” i o.š. “Kralj Aleksandar I”, i ove godine od septembra do decembra 2017. godine sprovodi projekat

Društveno-kreativna edukacija “priDRUŽI SE i ti!”.
Projekat se sprovodi radi uključivanje dece i mladih  u društveno-kreativne, edukativne i kulturno-obrazovne aktivnosti, koje će doprineti njihovom ličnom i socijalnom razvoju i poboljšanju kvaliteta odrastanja.
Jedan od osnovnih ciljeva ovog projekta je stvaranje mogućnosti deci i mladima da se bave kreativnim aktivnostima, ispituju i istražuju svoje sklonosti i interesovanja i neguju svoje talente.
Postoji veliki broj dece i mladih koji su u riziku od socijalne isključenosti, a najčešći uzroci su loši ekonomski i socijalni statusi dece i mladih. Deca i mladi su najviše izloženi riziku od siromaštva posle socijalnih transfera (30%) u odnosu na ostale starosne grupe (NSM 2015-2025.). Usled toga često nisu u mogućnosti da učestvuju u brojnim vannastavnim aktivnostima. Ovim projektom želimo da pružimo jednake šanse svoj deci i mladima da se bave aktivnostima kojima žele.
U sklopu projekta vršiće se i vršnjačka edukacija i realizovati interaktivna radionica.
Ovaj projekat se sprovodi u sklopu finansiranja i sufinansiranja projekata/programa NVO i udruženja od javnog interesa za grad Požarevac, drugu godinu za redom.
Make Appointment

Estimate Your Project With Us

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipiscing elit sed do eiusmod tempor

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore

Copyright © 2022 Gutenverse. All rights reserved.