NAPORna Obuka za omladinske lidere/ke 2015

Obuka za omladinske lidere/ke 2015

Veliko nam je zadovoljstvo što naša predstavnica Maja Marić učestvuje na Obuci za omladinske lidere/ke 2015, koju sprovodi NAPOR, Nacionalna asocijacija praktičara/ki omladinskog rada.

Obuka za omladinske lidere/ke se realizuje po nastavnom planu koji su kreirale i odobrile članice NAPOR-a.

Obuka se sastoji iz 6 modula – 5 tematskih treninga i prakse u omladinskom radu. Svaki od tematskih modula sadrži uvodni deo koji se odvija online.

Na ovogodišnjoj obuci učestvuje 24 predstavnika/ca organizacija članica NAPOR-a – aktivista/kinja, volontera/ki i zaposlenih u organizacijama, koji pružaju podršku mladima kroz različite aktivnosti i projekte u zajednici, kreirane na osnovu društvenih, ponašajnih, zdravstvenih, razvojnih i sigurnosnih potreba mladih.

Obuku sprovode treneri/kinje koje su predložile NAPOR članice, a licencirala komisija sastavljena od strane NAPOR-a.

Nadamo se da ćemo i mi uspešno završiti ovu obuku i dobiti licenciranu Omladinsku liderku u našem sastavu.

Make Appointment

Estimate Your Project With Us

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipiscing elit sed do eiusmod tempor

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore

Copyright © 2022 Gutenverse. All rights reserved.