Pospešivanje zapošljivosti mladih

U Evropi i svetu, kao jedan od posebnih vidova zapošljavanja, prepoznaje se preduzetnišvo. Pogotovo je važno da se na formalnom nivou obrazovanja promoviše preduzetnički način razmišljanja, tako da bude usaglašen sa nastavnim programom, kao horizontalni element u svim sferama učenja. Iskustvo stečeno u preduzetničkom obrazovanju povećava mogućnost otvaranja novih kompanija, samozapošljavanja, stvaranja novih radnih mesta, ali i sticanja samopouzdanja i jačanja kreativnosti i društvene dgovornosti kod mladih.


Rezultati istraživanja koje je Beogradska otvorena škola sprovela 2013. godine pokazuju pozitivnu korelaciju između dobijanja usluga karijernog vođenja i savetovanja (u daljem tekstu: KViS) i povećanja zapošljivosti i zaposlenosti mladih. Podaci koji su dobijeni nakon korišćenja usluga KViS-a pokazali su da se broj mladih koji su konkurisali za posao, praksu i/ili volontiranje povećao za 14,3%, da se 11,7% više mladih izjasnilo da su spremni na profesionalnu mobilnost, dok se 10,3% više mladih izjasnilo da su spremni na teritorijalnu mobilnost. Pored toga, procenat nezaposlenih mladih koji su koristili usluge KViS-a iznosio je 64,9%, dok je u kontrolnoj grupi procenat nezaposlenih mladih iznosio 73,3%32. Sve ovo ukazuje na to da je mladima potrebno pružiti podršku u uspešnoj tranziciji iz obrazovanja na tržište rada.
(NSM 2015-2025, 4.1. Zapošljavanje i preduzetništvo mladih).


Žene čine polovinu mladih u Srbiji i njihova pozicija je različita u odnosu na mlade muškarce na tržištu rada. Mlade žene su znatno više izložene diskriminaciji pri zapošljavanju, prvenstveno zbog rađanja, ali i seksualnom uznemiravanju. Posebno je nepovoljan položaj mladih Romkinja, koje su tri puta manje zaposlene u odnosno na mlade Rome, a znatno manje u odnosu na opštu populaciju mladih.


U sklopu istraživanja vršenog u okviru projekta „Korak do zaposlenja“ (2018. – Urban Stream), o poznavanju preduzetništva, potrebnih kompetenci za poslove i odabiru budućeg zanimanja, 75% mladih je odgovorili da „ne zna šta će dalje“, dok 82% mladih „nema podršku za odabir budućeg zanimanja“. Gotovo 91% mladih smatra da im je podrška neophodna kako bi lakše doneli odluku o svojoj budućnosti. Skoro 63% mladih ne razume pojmove preduzetništva, 86% mladih ne zna da napravi biznis plan, dok skoro 47% mladih bi želelo da pokuša pokretanje sopstvenog posla.


Sve ovo ukazuje na neophodnost pružanja informacija mladima kako graditi karijeru i edukaciju o preduzetništvu, koja ne samo da omogućuje pokretanje svog posla, već i menja načun razmišljanja o poslovnom okruženju i snalaženju u poslovnom svetu.

Make Appointment

Estimate Your Project With Us

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipiscing elit sed do eiusmod tempor

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore

Copyright © 2022 Gutenverse. All rights reserved.