Inovativni omladinski rad, inovativno društvo!

U Novom Sadu je 1. juna 2019. godine održan početni sastanak u okviru projekta „Inovativni omladinski rad, inovativno društvo!“. Sastanku su prisustvovali predstavnici vodeće i partnerskih organizacija: Urban StreamPožarevac, Центар за културу и образовање Сонта, Ivana Volf pr Agencija za obrazovanje Novi Sad i Ekonomsko - trgovinska škola Požarevac.
Na sastanku se razgovaralo o edukaciji za izgradnju mira, omladinskom radu i radu sa mladima u Srbiji, najčešće korišćenim metodama rada sa mladima, temama Hakatona u okviru ovog projekta, kao i budućim aktivnostima. Postignuti su sporazumi o obavezama i odgovornostima, kao i o narednim koracima.
Osnovni cilj ovog projekta je inovirati omladinski rad zasnovan na obrazovanju za izgradnju mira kao sredstvo za dalje procese pomirenja između konfliktnih regija i društava na svim nivoima u Srbiji i unaprediti njegovo društveno prepoznavanje među mladima, online i offline. Specifični ciljevi su: stvaranje prostora za omladinski rad koji se zasniva na obrazovanju za izgradnju mira i jačanje tog posebnog tipa omladinskog rada u Srbiji; pristupačnost omladinskog rada i njegovih rezultata zasnovanih na obrazovanju za izgradnju mira mladim ljudima, kroz inovacije i digitalizaciju; povećanje vidljivosti omladinskog rada na osnovu obrazovanja za izgradnju mira i njegovih inovativnih praksi i rešenja putem online kampanje.
Projekat se sprovodi u okviru projekta „Divided past, joint future!“, koji finansira EU, a OKC Banja Luka je vodeći aplikant. Više informacija o ovom projektu možete pronaći na društvenim mrežama: web http://jointfuture.org/ Facebook https://www.facebook.com/JOINTFUTURE/ Twitter https://twitter.com/_jointfuture Instagram https://www.instagram.com/peace_joint_future/ #IYWIS #OmladinskiRad #inovacije #društvo #EdukacijaZaIzgradnjuMira#DigitalneTehnologije #IT #PeaceBuilding #Society #YouthWork#DigitalInnovations

Ruralni omladinski rad u Srbiji

Ovih dana smo sa praktičarima i praktičarkama omladinskog rada, predstavnicima institucija i mladima razgovarali o ruralnom omladinskog radu u Srbiji, naročito iz perspektive naših partnera @centarsonta, koji su nosioci projekta "Gde je ruralni omladinski rad u Srbiji?" Ciljevi ovog projekta su bazičnog karakteta na mapiranju realnog stanja u četiri odabrana okruga o ruralnom omladinskom radu. Na ulaznom sastanku smo razgovarali i sa predstavnicama @napor_savez, kao i organizacijama @balkanideans i Pokretom gorana vojvodine. . . RURAL YOUTH WORK IN SERBIA With this project we want to kick off first collaborative initiatives on rural youth work in Serbia and to explore what is the state of it and what can we do to change it. Through set of different research, mapping and cooperative activities, we want to create first cooperative network of practitioners who will deal strategically on development of rural youth work in Serbia and start initiating better conditions for young people in those areas. In the term of “rural”, we mean villages (up to 5.000 citizens) and small towns (up to 25.000 citizens) but also every area which is geographically isolated or is outside the big urban centres in Serbia. Our concrete initiatives like signed first cooperation memorandum and action plan on rural youth work in Serbia are founding framework for future steps for development of quality youth work in Serbia and enhancement of rural youth organization and participation in the community. Young people and young youth workers and leaders are especially important participative group of this project, where they will be present and actively involved in most of project phases directly in preparation and implementation of different actions oriented toward first mapping and research on rural youth work in Serbia. This project is having a clear long term goal like sustainable development of rural youth work in Serbia and consortia of this project are having clear steps in mind when it takes of involvement different stakeholders in Serbia in order to achieve that goal. . . Project is supported by European Youth Foundation Council of Europe #RuralYouthWork #eyfcoe

Stereotipi i predrasude-kuda vode?

Nastavljamo edukaciju mladih kroz radionice o diskriminaciji, stereotipima i predrasudama. Danas smo razgovarali sa učenicima srednje Medicinske škole iz Požarevca o tome kako nastaju stereotipi i predrasude, kako nastaje diskriminacija i kako je prepoznati? Kako takvo postupanje utiče na one prema kojima se čini? Da li je u redu generalizovati svoje stavove bez poznavanja ličnih karakteristika pojedinca? U razgovoru sa učenicima došli smo do zajedničkog zaključka da ljude treba procenjivati na osnovu njihovih kompetencija i kvaliteta, a ne na osnovu stereotipa ili predrasuda. Sa učenicima su razgovarali @sent.marra i Vlada Bošković. Hvala na aktivnom učešću i zajedničkom radu na poboljšanju ličnih i socijalnih veština. . . Edukacija đaka Učeničkih parlamenata se sprovodi u sklopu projekta "Imam samo jednu kožu!", u saradnji sa svim srednjim školama, uz podršku Grada Požarevca. . . #diskriminacija #vrsnjackonasilje#vrsnjackaedukacija #IS1K #stereotipi#predrasude  

Vršnjačka edukacija

Danas smo sa učenicima đačkog parlamenta osnovne škole "Vuk Karadžić" razgovarali o stereotipima, predrasudama i diskriminaciji. Da li je diskriminatorno postupanje zakonom zabranjeno u našoj zemlji? Kako treba reagovati u slučaju diskriminacije? Kome se možemo obratiti? O tome su govorile vršnjačke edukatorke @aciicka i @iisidorag. . . . #IS1K #diskriminacija #stereotipi#predrasude #vrsnjackonasilje#vrsnjackaedukacija

Edukacija učeničkog parlamenta

Razgovaramo sa učenicima đačkog parlamenta @poljo_skola_pozarevac o stereotipima, predrasudama i diskriminaciji. Kako ih prepoznati, kako reagovati i kome se obratiti. Sa nama je stručni saradnik @farmasi_sanja_pozarevac, kao i edukatorke @aciicka @iisidorag@jannxq i @jankoviicmilicaa . . . #IS1K #diskriminacija #stereotipi#predrasude #vrsnjackonasilje#vrsnjackaedukacija

Radionica o diskriminaciji

Radionica o diskriminaciji u cilju prevencije vršnjačkog nasilja u sklopu projekta "Imam samo jednu kožu", koju su vodile eukatorke UrbanStream-a @aciicka i @iisidorag sa učenicima đačkog parlamenta Tehničke škole sa domom učenika "Nikola Tesla" Kostolac. Naučili smo šta su stereotipi i predrasude, šta predstavlja diskriminacija i kako se prepoznaje, i kako treba reagovati u slučaju diskriminacije. Hvala učenicima na aktivnom učešću, kao i saradnicima na podršci. . . . #diskriminacija #vrsnjackonasilje#vrsnjackaedukacija #IS1K

#OmladinskiRadZaBoljiGrad

Danas smo bili na sastanku u sklopu kampanje #OmladinskiRadZaBoljiGrad koju je proteklih par meseci sprovodio @napor_savez u saradnji sa organizacijama članicama, radi promocije omladinskog rada među mladima i institucijama sa kojima sarađuju. Cilj ovog sastanka je bila analiza protekle kampanje i prezentovanje rezultata, kao i kreiranje metodologije za narednu kampanju. . . . #omladinskirad #mladi #volonteri

Kreativno-zabavna radionica za mlade