WEB4YES – Inicijativa organizacija civilnog društva Zapadnog Balkana za podršku zapošljavanja mladih

 


WEB4YES – Inicijativa organizacija civilnog društva Zapadnog Balkana za podršku zapošljavanja mladih


Projekat WEB4YES je regionalna inicijativa usmerena na osnaživanje organizacija civilnog društva za učešće u donošenju odluka i predlaganje izmena u politici zapošljavanja mladih u 6 zemalja Zapadnog Balkana. U okviru projekta planira se formiranje nacionalnih i regionalnih foruma na temu zapošljavanja, zapošljivosti i preduzetništva mladih; treninzi na temu aktivnog zagovaranja za izmene praktičnih politika; program finansijske podrške za organizacije civilnog društva, kao i formiranje Internet platforme za lakši pronalazak posla namenjen mladima u regionu.

 


Koordinator projekta je Beogradska otvorena škola, a partneri na projektu su Asocijacija za demokratski prosperitet – ZID (Crna Gora), NGO Lens (Kosovo), Asocijacija Beyond Barriers (Albanija), Institut za omladinski razvoj – KULT (Bosna i Hercegovina), Nacionalni omladinski savet Makedonije i Međunarodni centar Olof Palme (Švedska).

 


U sklopu ove inicijative realizuje se i projekat „Txe ONA – OsNAžena hrabra autentična“. Opšti cilj projekta je pospešivanje zapošljivosti mladih devojaka i žena iz ruranih sredina kroz edukaciju o preduzetništvu, socijalnim veštinama, karijerno savetovanje, kao i preporuke za poboljšanje javnih politika zapošljavanja na lokalnom nivou u dve sredine.


Ovim projektom je planirano da budu realizovani sledeći specifični ciljevi:


Ovi ciljevi će biti ispunjeni kroz sledeće aktivnosti:

  1. Dva sastanka: ulazni i evaluacioni.
  2. Pripremi i realizaciji obuke o ljudskim pravima, jednakostima i diskriminaciji sa direktnim učesnicima
  3. Pripremi i realizaciji obuke o preduzetništvu
  4. Pripremi i ralizaciji karijernog savetovanja i vođenja
  5. Kreiranje do 20 planova ličnog ili profesionalnog razvoja od strane direktnih učesnica obuka
  6. Sprovođenju istraživanja o lokalnim politikam i strategijama zapošljavanja
  7. Sprovođenje istraživanja o mogućnostima zapošljavanja mladih žena u ruralnim sredinama od strane direktnih učesnica obuke
  8. Sprovođenje onlajn kampanje o osnaživanju mladih žena iz ruralnih sredina, preduzetništvu i politikama zapošljavanja na lokalnom nivou
  9. Kreiranje izveštaja o postojanju strategije zapošljavanja na lokalnom nivou, sličnostima i razlikama između dve lokalne zajednice

 


Rezultati koje očekujemo da postignemo ovim projektom su:

Make Appointment

Estimate Your Project With Us

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipiscing elit sed do eiusmod tempor

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore

Copyright © 2022 Gutenverse. All rights reserved.