Fotkaj se i druži, nagradu zasluži!

Mladi su u svom okruženju svakodnevno izloženi bezbednosnim rizicima, pretnjama i izazovima, počev od korišćenja Interneta i društvenih mreža, preko rizičnih i nepromišljenih odnosa, opasnosti na ulicama, u kafićima, rizičnih situacija, vršnjačkog nasilja, do zavisnosti od modernih tehnologija i nezdravih načina života.

„Društvena grupa mladih ima specifične bezbednosne potrebe i probleme koji zahtevaju razvijanje posebnog pristupa. Da bi se na ove potrebe odgovorilo, neophodno je angažovanje raznovrsnih aktera na svim nivoima političkog i društvenog života. Ipak, ljudska bezbednost mladih muškaraca i žena pre svega mora biti predmet razmatranja i delovanja na lokalnom nivou.“ (Smernice za uključivanje bezbednosti u lokalne akcione planove za mlade, Tadić M, КOMS, Beograd, 2016, str.3.). Prema podacima iz 2012. Godine, „skoro 60% mladih od 18 do 35 godina ne vidi da ima bilo kakav uticaj na društvena dešavanja i ne pokazuje zainteresovanost za njih“ (Stavovi mladih o društveno-političkim prilikama u Srbiji, CeSID, Centar za novu politiku, Friedrich Ebert Stiftung, Beograd, 2012). Ipak, za ovakvu klimu ne treba kriviti samo mlade, jer njihovo učešće umnogome zavisi od toga da akteri omladinske politike kreiraju podsticajno okruženje za mlade, kako bi nešto promenili, kao i od kvaliteta informacija koje mladi dobijaju putem medija i u obrazovnim ustanovama. Sve ovo dovodi do činjenice da „95% mladih smatra da je potpuno isključeno iz procesa donošenja odluka, i na lokalnom i na nacionalnom nivou“ (Istraživanje o položaju i potrebama mladih u Srbiji II, Ninamedia Research, 2015, str. 60).

Zbog toga smatramo da je ovakav projekat koji podstiče mlade na aktivno učešće u traženju, mapiranju i rešavanju problema vezanih za bezbednosne rizike i zdrave stilove života je jedan od relevantnih kako za mlade, tako za lokalnu zajednicu i državu uopšte.

Make Appointment

Estimate Your Project With Us

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipiscing elit sed do eiusmod tempor

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore

Copyright © 2022 Gutenverse. All rights reserved.