Važno je! – Sistemska rešenja za mlade

 

 

 


 

Važno je! – sistemska rešenja za mlade

 

„Da svaka mlada osoba ima svog omladinskog radnika/cu. Priključi se i ti. Važno je!“

Činjenica je da u procesima izrade javnih politika za mlade roditelji nisu prepoznati kao akteri i nisu konsultovani oko uvođenja mera za rešavanje pitanja mladih. Time je izostavljena njihova perspektiva što dovodi to toga da javne politike u velikoj meri nisu u skladu sa realnim potrebama mladih i ne razvijaju podržavajući odnos, što potvrđuju različita istraživanja i studije. Upravo zbog toga se zalažemo za uključivanje roditelja u sve faze kreiranja politika za mlade – od definisanja problema do merenja učinka.

Projekat „Važno je! – sistemska rešenja za mlade“ ima za cilj unapređenje usluga omladinskog rada kroz saradnju i mobilizaciju roditelja za adresiranje pitanja od značaja za mlade na lokalnom i nacionalnom nivou.

Projektom su predviđene sledeće aktivnosti:

 

Kroz projektne aktivnosti biće uključeno preko 1000 roditelja, 100 predstavnika/ca lokalnih institucija i preko 100 mladih.

 

 

 

Ovaj projekat realizuje NAPOR u partnerstvu sa Urban Stream-mom, Omladinom JAZAS-a Novi Sad, Omladinom JAZAS-a Kragujevac I Velesom-Vladičin Han, i dobio je podršku projekta Vlade Švajcarske „Zajedno za aktivno građansko društvo – ACT”, koji sprovode Helvetas Swiss Intercooperation i Građanske inicijative.

Mišljenje koje je izneto u ovoj publikaciji/članku/studiji/radu je mišljenje autora i ne predstavlja nužno i mišljenje Vlade Švajcarske, Helvetasa ili Građanskih inicijativa.


Make Appointment

Estimate Your Project With Us

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipiscing elit sed do eiusmod tempor

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore

Copyright © 2022 Gutenverse. All rights reserved.