Okrugli sto u sklopu projekta “Imam samo jednu kožu!” 2017.

Jedna od završnih aktivnosti projekta prevencije diskriminacije i vršnjačkog nasilja kroz edukaciju o toleranciji, ravnopravnosti, ljudskim i dečijim pravima ,,IMAM SAMO JEDNU KOŽU”, koji sprovodi Urban Stream uz podršku Grada Požarevca, u partnerstvu sa svim srednjim i osnovnim školama iz Požarevca i Kostolca, sproveden je danas, 05.12.2017, na Međunarodni dan volontera. To je okrugli sto pod nazivom „Važnost međusektorske saradnje i primeri dobre prakse na prevenciji diskriminacije i vršnjačkog nasilja među decom i mladima “.
Okrugli sto je održan od 13 do 14.30 časova u Konferencijskoj sali Centra za kulturu Požarevac. On je okupio predstavnike školskih timova za zaštitu dece i mladih od nasilja, zlostavljanja i zanemaivanja, kao i stučnjake u oblasti prevencije vršnjačkog nasilja.
Cilj događaja je bio predstavljanje rezultata istraživanja na navedene teme koje je udruženje sprovelo u okviru projekta, koji su pokazali realno stanje među mladima u bezbednosnim rizicima, pretnjama i njihovo ponašanje, navike i stavove vezane za diskriminaciju, nasilje i vršnjačko nasilje. Takođe su i razmenjena iskustava i primeri dobre prakse među stručnim licima i timovima za bezbednost osnovnih i srednjih škola na teritoriji Grada Požarevca i Kostolca.
Na događaju su govorili Dejan Krstić, član Gradskog veća za nevladine organizacije, kulturu i informisanje, Marijana Jovic, aktivistkinja i omladinska radnica ŽMIGa iz Pančeva, Dragan Grujić, koordinator tima za bezbednost osnovne škole “Sveti Sava”, Sanja Novakovic, pedagog “Ekonosko-trgovinske škole”, kao i psiholog Savetovališta za mlade Vesna Gardašević.
Rezultate anketiranja predstavile su članice Urban Stream-a, Anđela IvanovićMilica Miljković i Jelena Petrović.
Zaključci okruglog stola su da je neophodno pojačati rad sa svim interesnim grupama u domenu prevencije vršnjačkog nasilja, od učenika, preko roditelja, nastavnog osoblja, do svih institucija i ustanova koje mogu dati doprinos u kreiranju sigurnog i bezbednog okruženja za rast i razvoj dece i mladih.

Make Appointment

Estimate Your Project With Us

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipiscing elit sed do eiusmod tempor

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore

Copyright © 2022 Gutenverse. All rights reserved.