Kreativna edukacija

Naši drugari sa Kreativnih radionica uče, druže se, stvaraju i pevaju pesmice.
Radionice se realizuju u okviru projekta Društveno-kreativne edukacije “priDRUŽI SE i ti!“, koji sprovodi Urban Stream uz podršku Grada Požarevca, u okviru konkursa za finansiranj i sufinansiranje programa i projekata NVO i udruženja od javnog interesa za Grad Požarevac.

Partenri na projektu su sve osnovne škole iz Požarevca, kao i Centar za socijalni rad.

priDRUŽITE SE i vi našim KREATIVNIM AVANTURAMA.

Make Appointment

Estimate Your Project With Us

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipiscing elit sed do eiusmod tempor

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore

Copyright © 2022 Gutenverse. All rights reserved.