Konflikti i stilovi rešavanja konflikta

ODRŽANA RADIONICA O KONFLIKTIMA I STILOVIMA REŠAVANJA KONFLIKTA

U Kreativno-zabavnoj radionici za mlade “Urban Stream” održana je radionica o Konfliktima i stilovima reašvanja konflikta. Učestvovalo je 10  učenika VII razreda osnovne škole. Radionicu je vodila Maja Marić.

Cilj radionice: Upoznavanje dece i mladih sa konfliktima. Šta su konflikti. Vrste koflikta. Faze konflikta. Načini reagovanja i ishodi konflikta. Stilovi rešavanja konflikta.

U okviru radionice urađen je trominutni test, koji govori o načinu na koji primamo informacije. Takođe je rađena vežba pasivnog i aktivnog slušanja.

Vežba stabilno stajanje je imala za cilj da pokaže individualne stilove reagovanja u konfliktima, sposobnost da se bude pasivan, agresivan ili asertivan.

Odlike konflikta, uzroci nastajanja konflikta u školi i faze konflikta predstavljene su različitim prezentacionim metodama. Nakon toga učesnici su metodom uloga vežbali načine rešavanja konflikta.

Radionica je deo Obuke za omladinske lidere/ke 2015/16, koju sprovodi NAPOR-Nacionalna asocijacija praktičara/ki omladinskog rada, a podržava Ministarstvo omladine i sporta Republike Srbije.

Obuka nosi naziv “Prvi stepenik do zaposlenja“, i predstavlja program sticanja veština i znanja dece završnih razreda osnovne škole radi pospešivanja njihovih potencijala, kako bi lakše odabrali srednjoškolsko usmerenje.

#ZnasMeZnasGde

Make Appointment

Estimate Your Project With Us

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipiscing elit sed do eiusmod tempor

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore

Copyright © 2022 Gutenverse. All rights reserved.