Zapošljivost mladih

U okviru Obuke za omladinske lidere/ke 2015/16, koju sprovodi NAPOR - Nacionalna asocijacija praktičara/ki omladinskog rada, a uz podršku MOS-a - Ministarstva omladine i sporta Republike Srbije, udruženje za mlade "Urban Stream" u partnerstvu sa udruženjem građana "Šansa", sprovodi projekat ispitivanja i pospešivanja zapošljivosti mladih sticanjem veština, znanja i povećanjem ličnih i socijalnih potencijala kroz radionice i treninge edukativnog, informativnog i praktičnog karaktera PRVI STEPENIK DO ZAPOSLENJA Očekivani rezultat ovog projekta je veći broj dece i mladih koji su prošli obuke usvajanja potrebnih veština i znanja koja će doprineti njihovoj većoj konkurentnosti prilikom upisa u srednju školu, na fakultet, pri traženju radne prakse i prvog zaposlenja. Projekat se sprovodi u partnerstvu sa Osnovnom školom "Desanka Maksimović" iz Požarevca.

Još jedan modul uspešno savladan!

Naša učesnica na Obuci za omladinske lidere/ke je savladala još jedan modul na putu ka cilju. Petodnevni praktični deo II modula obuke održao se u Sremskim Karlovcima, gde su sa novim trenerima prešli važne oblasti omladinskog rada, kao što su komunikacija, aktivno slušanje, asertivno ponašanje, konflikti, metode rešavanja konflikta, diskriminacija i rad sa grupama u riziku od socijalne isključenosti.

Realizacija projekta “City-Possibility for youth: Grad za mlade, mladi za grad!” u toku.

Prošle nedelje održani su sureti i druženja u Urban Stream-u povodom realizacije projekta "City-Possibility for youth, Grad za mlade, Mladi za grad!" u kome učestvuju učenici VIII razreda osnovnih škola. Učenici ćeistraživati kulturne, društvene, kreativne, sportske i druge mogućnosti i aktivnosti u kojima mladi u našem gradu mogu da učestvuju. Na osnovu istraživanja kreiraće prezentaciju i publikaciju, koja će svim mladima poslužiti kao vodič kroz društvena dešavanja Požarevca.

priDRUŽITE nam SE!

Dragi naši, i dalje smo vredni i nasmejani. Nastavljamo sa KREATIVNIM AVANTURAMA! Izaberite svoje interesovanje i zabavite se sa nama uz maštovite metode učenja i druženja. Zaplovite nesvakidašnjim vodama kroz boje, reči i note! Kreirajte sopstvenu avanturu! Naše mudrilice vas čine malim slikarima, "englezima", glumcima, notalima, piscima.. svime što želite. POŽELITE i dođite da ostvarimo VAŠU ŽELJU zajedno. priDRUŽITE nam SE!

Konferencija “PRaćka”

TACSO Resursni centar Građanskih inicijativa sa Srbijom u pokretu kao implementacionim partnerom ove godine po drugi put organizuje konferenciju "PRaćka" koja je inspirisana pričom o Davidu i Golijatu, i želi da skrene pažnju na činjenicu da je u borbi sa „velikim problemima“, dovoljno „malo, ali ubojito oružje“. Drugo izdanje PRaćke baviće se PRivlačenjem - kreativnim i kvalitetnim tehnikama za povečanje vidljivosti, koje su oružje koje se nalazi u rukama svih nas u borbi protiv nedovoljne vidljivosti našeg rada.
Tokom dvodnevne konferencije predstaviće se postojeći trendovi na globalnom nivou, ali i primeri dobre prakse u našoj zemlji.

Kreativno-zabavna radionica za mlade