Međusektorska saradnja kao odgovor za bolju budućnost mladih koji žive u ruralnim područjima

Danas smo bili na okruglom stolu - Međusektorska saradnja kao odgovor za bolju budućnost mladih koji žive u ruralnim područjima. Okrugli sto je deo projekta Gde je ruralni omladinski rad u Srbiji? koji sprovodi @centarsonta sa partnerima @napor_savez @balkanideans, Pokretom gorana Vojvodine i @urban.stream-om, uz podršku Evropske unije #eyfcoe . O položaju mladih govorila je volonterka Urban Stream-a Nevena Stojanović. . #RuralYouthWork #mladi #RuralniOmladinskiRad

Edukacija učenika sedmih razreda osnovnih škola u Požarevcu

Šta je vršnjačko nasilje? Koji su pojavni oblici? Koji nivoi postoje i po čemu se razlikuju? Kako slušamo? Kako opažamo? Kako primamo informacije? Neke su od tema kojima se bavimo na radionicama "AlteraVita" - koliko poznaješ svog druga ili drugaricu iz klupe, u sklopu edukacije učenika sedmih razreda o veštinama asertivne komunikacije, stilovima i načinima rešavanja konflikata, kao i prepoznavanju i reagovanju u slučaju diskriminacije, u okviru projekata društveno--kreativne edukacije "#priDRŽIseiTI!", koji finansira Grad Požarevac. . . #edukacija #vršnjačkonasilje #aserivnigovor #komunikacija #konflikti #diskriminacija

Mapiranje resursa za mlade u ruralnim sredinama

Protekle nedelje su vredne učesnice naših projekata uradile intervjue sa mladima koji žive u ruralnim sredinama na ispitivanju stanja u njihovom lokalnim zajednicama, kao i mapiranje postojećih KUDova, klubova, instalacija koje imaju programe za mlade. Istraživale su gde se i da li mladi okupljaju, angažuju, da li učestvuju u donošenju odluka, kakve su mogućnosti za zaposlenje u ruralnim sredinama, što predstavljaju samo neka od pitanja anketnog upitnika. Hvala mladima na angažovanju i trudu, kao i učešću u istraživanju. . . Istraživanja se vrše u sklopu projekata #TxeONA #RuralYouthWork #ORS i #OsNAžena @centarsonta

Kreativno-zabavna radionica za mlade