JA-graditeljka svoje karijere

Večeras smo na panelu "JA-graditeljka svoje karijere" govorile o umetničkim profesijama, klimi koja je više ili manje podržavajuća u građenju karijere, izazovima i podsticajima na tom putu, kao i inspiracijama I motivaciji za bavljenje određenim poslom. Hvala predivnim, hrabrim, autentičnim TxeOna - ženama Juliji Bašić i Ivani Nešović Gojković na vremenu koje su izdvojile za nas, da prenesu svoje priče koje su nas inspirisale i svoje savete koji su nas OsNAžili. 🤗 I hvala Narodnoj biblioteci "Ilija M. Petrović" na gostopimstvu. . . . #TxeONA #OsNAžena #karijera #posao #zapošljivost #mladih #žena

Završnica treninga uvežbavanja socijalnih veština, karijernog savetovanja i obuke o preduzetništvu za mlade devojke

Dodela potvrda o učešću na treningu "Podizanje kompetencija za zapošljivost mladih devojaka i žena kroz obuku o preduzetništvu, uvežbavanje socijalnih veština i karijerno savetovanje" u sklopu projekta #TxeONA-OsNAžena hrabra autentična!, koji se sprovodi u okviru inicijative #WeB4YES, uz podršku Evropske unije. @ Vrnjacka Banja

Radno na treningu za pospešivanje zapošljivosti mladih devojaka

U sklopu treninga "Podizanje kompetencija za zapošljivost mladih devojaka i žena kroz obuku o preduzetništvu, uvežbavanje socijalnih veština i karijerno savetovanje", koji se sprovodi kao deo projekta #TxeONA, koji se realizuje u sklopu inicijative #WeB4YES, čiji je nosilac Beogradska otvorena škola, a finansiran je od strane Evropske unije, sprovode se radionice uvežbavanja socijalnih veština, građenja karijere, traženja informacija, informisanja o tržištu rada, istraživanja interesovanja, sklonosti i veština, kao i obuka o preduzetništvu, preduzetničkim veštinama, pokretanju sopstvenog posla i izrade biznis plana. Cilj treninga je osnaživanje mladih devojaka za građenje karijere, biranje usmerenja, istraživanje tržišta rada, pronalaženje posla, pokretanje sopstvenog biznisa, kao i snalaženje u savremenom poslovnom okruženju. #entrepreneurship #employability #careerguidence #publicpolicy #advocacy #preduzetnistvo #zaposljivost #karijernovodjenjeisavetovanje #javnepolitike #zagovaranje

Trening TxeONA-Podizanje kompetencija za zapošljivost mladih devojaka I žena kroz obuku o preduzetnistvu, uvežbavanje socijalnih veština i karijerno savetovanje

Početak treninga "Podizanje kompetencija za zapošljivost mladih devojaka I žena kroz obuku o preduzetnistvu, uvežbavanje socijalnih veština i karijerno savetovanje" , koji se sprovodi kao deo projekta #TxeONA- osnažena hrabra autentična!, koji se realizuje u sklopu inicijative #WeB4YES, čiji je nosilac @beogradska_otvorena_skola, a finansiran je od strane Evropske unije. Projekat se realizuje u partnerstvu sa @veles.vladicinhan.dof. Cilj treninga je osnaživanje mladih devojaka za građenje karijere, biranje usmerenja, istraživanje tržišta rada, pronalaženje posla, pokretanje sopstvenog biznisa, kao i snalaženje u savremenom poslovnom okruženju. . . #entrepreneurship #employability #careerguidence #publicpolicy #advocacy #preduzetnistvo #zaposljivost #karijernovodjenjeisavetovanje #javnepolitike #zagovaranje #EU

Trening Osnaživanje mladih devojaka i žena za samostalno donošenje odluka, aktivno učešće u društvu i građenje karijere

U toku je trening "Osnaživanje mladih devojaka i žena za samostalno donošenje odluka, aktivno učešće u društvu i građenje karijere", u sklopu projekta koji podržava Grad Požarevac. Teme koje se obrađuju su asertivna komunikacija, stilovi i načini reagovanja i rešavanja konflikata, prepoznavanje diskriminacije, kao i karijerno vođenje i savetovanje i obuka o preduzetništvu. . #mladi #zaposljivost #karijernovodjenjeisavetovanje #preduzetnistvo #socijalnevestine #komunikacija #konflikti #diskriminacija

Kreativno-zabavna radionica za mlade