BUDI I TI DEO TIMA Urban Stream-a!!!

Aktivizam, Edukacija, Kreativnost

Urban Stream je udruženje za mlade koje sprovodi aktivnosti u oblastima bezbednosti mladih, kreativnog izražavanja, edukacije, aktivizma i volonterizma mladih. Kreiramo programe i projekte koji za cilj imaju stvaranje sigurnog, pozitivnog i podsticajnog okruženja za razvoj i rast dece i mladih. Primarne teme kojima se bavimo su diskriminacija, vršnjačko nasilje, tolerancija, efikasno rešavanje konflikata i asertivna komunikacija. Sprovodimo preventivne aktivnosti kao što su edukacija mladih na navedene teme, obuka za vršnjačke edukatore, radionice i tribine za osnovce i srednjoškolce, kao i istraživanja i relevantnim oblastima. Koristimo metode performansa i kreiranja predstava, muzičkog i likovnog izražavanja, čime podstičemo mlade na korišćenje sopstvenih kreativnih potencijala.
Ako želiš da se aktiviraš, da istražiš svoje sklonosti i interesovanja, da se družiš i stekneš nova iskustva i znanja,
#priDRUŽIseiTI našem timu UrbanStream-a!!

https://www.facebook.com/urbanstreamradionica/videos/619530021504227/

Share this

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *