KOMSkaravan u Požarevcu

Vesti

Ova kampanja se bavi formiranjem (tamo gde ne postoje) i radom (tamo gde postoje, ali nisu funkcionalni) đačkih i studentskih parlamenata, saveta za mlade, lokalnih krovnih organizacija mladih, omladinskih foruma i dr.

Share this

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *