Konferencija “PRaćka”

TACSO Resursni centar Građanskih inicijativa sa Srbijom u pokretu kao implementacionim partnerom ove godine po drugi put organizuje konferenciju "PRaćka" koja je inspirisana pričom o Davidu i Golijatu, i želi da skrene pažnju na činjenicu da je u borbi sa „velikim problemima“, dovoljno „malo, ali ubojito oružje“. Drugo izdanje PRaćke baviće se PRivlačenjem - kreativnim i kvalitetnim tehnikama za povečanje vidljivosti, koje su oružje koje se nalazi u rukama svih nas u borbi protiv nedovoljne vidljivosti našeg rada.
Tokom dvodnevne konferencije predstaviće se postojeći trendovi na globalnom nivou, ali i primeri dobre prakse u našoj zemlji.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *