Lako je suditi, treba razumeti!

Vesti
Niko nije rođen sa mržnjom prema drugoj osobi samo zbog boje njene kože, prošlosti ili religije.
Omladinski rad pruža mogućnost da se rešimo predrasuda. Uključujući se u aktivnosti koje za cilj imaju rešavanje konkretnih problema u zajednici dolazimo u priliku da ne samo komuniciramo, već i da sarađujemo sa ljudima iz ranjivih grupa. To je jedinstvena prilika da saznamo više o njima, da ih razumemo i pomognemo.
Lako je unapred suditi, treba razumeti.
Share this

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *