Međusektorska saradnja

Aktivizam, Bezbednost, Edukacija, Vršnjačka podrška

U sklopu projekta “Kaži i ti, jer TI smo MI!” ostvarujemo saradnju sa srednjim školama u Požarevcu, radi što kvalitetnijeg učinaka aktivnosti projekta . Teme bezbednosti su stalno aktuelne među mladima i prema našoj anketi mladi smatraju da postoji veliki broj bezbednosnih rizika u svakodnevnom životu za njih. Do sada je ostvarena saradnja sa “Ekonomsko-trgovinskom školom“, “Poljoprivrednom školom sa domom učenika “Sonja Marinković“”, “Medicinskom školom” i “Politehničkom školom” iz Požarevca. Namera nam je da uključimo što više srednjih škola, kako bismo doprli do što većeg broja mladih ovim projektom i uključili ih u promišljanje na teme bezbednosti, mapiranje bezbednosnih rizika i traženje rešenja za prepoznate probleme.

Sporazumi škole

Share this

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *