Mladi kao donosioci odluka

Vesti
“Šta imam ja da pitam tamo neke mlade.. Šta bre oni znaju?”
Omladinski radnici/ce rade sa mladima i pomažu im da dođu u poziciju da se izbore za sebe, za svoja prava, i da se pitaju o stvarima koje svakodnevno utiču na njihov život. Da promene mišljenje starijih i da glavni donosioci odluka više nikada ne izgovore ove reči, već da poštuju mlade kao nosice budućnosti jednog društva.
Share this

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *