“Nedužni krivci”

Aktivizam, Bezbednost, Edukacija, Vršnjačka podrška
Kako me vršnjaci vide? Da li sam prihvaćen /na? Da li sam ok? Kako da se predstavim da me vole?
Neka su od pitanja kojim se predstava i celokupan projekat bave.
🔜 “Nedužni krivci”, predstava u režiji Slobodana. Jotića, za potrebe projekta “AlteraVita” koji Urban Stream sprovodi u sklopu konkursa za realizaciju Lokalnog akcionog palana za mlade za 2020. godinu, uz podršku Grada Požarevca.
Projekat ima za cilj pospešivanje bezbednosne kulture mladih.
Namera projekta je osvestiti mlade za pojmove stereotipa, predrasuda i diskriminacije, koji vode u netolarciju i nasilno ponašanje, a koju su uzrok velikog broja konflikata na svakodnevnom nivou i nerazumevanja.
Adolescencija je poseban perood u razvoju mladih, turbulentan, izazovan i nestabilan, i sam po sebi predstavlja izazov za mlade osobe, kako u ponašaju, tako u razmišljanjima i osećanjima.
Pratite nas i podelite sa nama svoja razmišljanja.
Share this

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *