#OmladinskiRadZaBoljiGrad

Danas smo bili na sastanku u sklopu kampanje #OmladinskiRadZaBoljiGrad koju je proteklih par meseci sprovodio @napor_savez u saradnji sa organizacijama članicama, radi promocije omladinskog rada među mladima i institucijama sa kojima sarađuju. Cilj ovog sastanka je bila analiza protekle kampanje i prezentovanje rezultata, kao i kreiranje metodologije za narednu kampanju. . . . #omladinskirad #mladi #volonteri

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *