Proces akreditacije organizacije

Vesti

U okviru projekta „Omladinski rad izvan okvira“ koji realizuje Napor – Nacionalna asocijacija praktičara/ki omladinskog rada uz finansijsku podršku Ministarstva omladine i sporta Republike Srbije, sprovodi se (RE)#akreditacija organizacija civilnih društava za ostvareni kvalitet u omladinskom radu.

Akreditacija koju sprovodi NAPOR ima razvojnu ulogu jer pomaže organizacijama da procene svoju praksu u omladinskom radu i kontinuirano rade na njenom unapređenju.

Naša organizacija se nalazi u procesu akreditacije, u sklopu koje nam je danas u posetu bio akreditorski par Violeta Stankovic i Violeta Eta Stevovic, koje su u okviru posete razgovarale i sa mladima iz fokus grupe.

Share this

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *