Urban Stream na kursu o nediskriminaciji i radu sa osetljivim grupama

Vesti

06.10-09.10. Predstavnica Urban Streama je jedna od učesnica/ka kursa o nediskriminaciji i radu sa osetljivim grupama za koordinatore/ke Kancelarija za mlade i predstavnike/ce organizacija civilnog društva, koji organizuje misija OEBS u Srbiji i Ministarstvo omladine i sporta Republike Srbije, uz stručnu podršku Beogradskog centra za ljudska prava.
Kurs je organizovan kao četvorodnevni program i predstavlja pokušaj da se sveobuhvatno pokrije oblast nediskriminacije i rada sa osetljivim grupama.

Share this

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *