Važno je! Zajedno za mlade

Vesti
Ove godine Grad Požarevac intenzivnije radi na unapređenju omladinske politike u lokalnoj zajednici. Pored osnivanja Saveta za mlade nakon dužeg perioda neaktivnosti, prošle godine je usvojen LAP za mlade Grada Požarevca za period 2021-2025. Kako je donet Zakon o planskom sistemu, biće sprovedeno i usklađivanje tog dokumenta sa Zakonom.
U planu je i pokretanje rada Kancelarije za mlade. Ceo proces vodi Gradsko veće u saradnji sa relevantnim institucijama i organizacijama koje rade sa mladima.
Urban Stream se od početka bavi pitanjima od važnosti za mlade, kao i kreiranjem omladinske politike u našoj zajednici. Još jedan projekat koji se bavi tom temom je “Važno je!-sistemska rešenja za mlade “, koji realizuje NAPOR u sklopu ACT projekta-Zajedno za aktivno građansko društvo, koga realizuju Gradjanske Inicijative i Helvetas Swiss Intercooperation, a finansira Vlada Švajcarske.
Share this

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *