Završna priredba Urban Stream-a 2018.

U cilju prezentovanja rezultata rada Urban Stream-a u toku 2018. godine i proslave Međunarodnog dana volontera, 05.12.2018. od 18 sati, u Centru za kulturu Požarevac, realizovana je završna godišnja priredba. Priredba je obuhvatila igranje dve predstave. Prva je adaptacije dela: „The Hysterical History Of The Trojan War “, D. M. Larsona, u režiji Miroslave Milutinovića, a igrali su je učenici sedmih i osmih razreda osnovnih škola „Dositej Obradović“, „Кralj Aleksandar I“, „Desanka Maksimović“, i „Sveti Sava“ iz Požarevca, kao i Ekonomsko-trgovinske škole iz Požarevca. Druga predstava je adaptacija dela "Pozdravi nekog", Vesne Ognjenović i Budimira Nešića, u režiji Dragane Кostić Milutinović. Ovo je priča o deci koja nemaju koga da pozdrave... Ovo delo su izneli učenici srednjih škola iz Požarevca, Škole za osnovno i srednje muzičko obrazovanje „Steavan Mokranjac“, Požarevačke gimnazije i Ekonomsko-trgovinske škole. Na priredbi su takođe predstavljene aktivnosti i rezultati rada udruženja u sklopu projekata koje je realizovalo u 2018. godini: - projekat prevencije socijalne isključenosti i marginalizacije dece i mladih Društveno-kreativnu edukaciju „priDRUŽI se i TI!“ 3.18, - projekat prevencije diskriminacije i vrnjačkog nasilja „Imam samo jednu kožu 2.18“, - „Кreativno leto u gradu 2018.“ - projekat „W2W – Кorak do zaposlenja“ - omladinski volonterski projekat „zaŠTITIMO prirodu!“. Na priredbi je takođe izražena zahvalnost svim partnerima i saradnicima na realizaciji projekata. 05.12.2018. se kao i svake godine obeležava Međunarodni dan volontera. Posebnu zahvalnost dugujemo svim mladim voloterima, koji su svojim nesebičnim učešćem, energijom i aktivizmom dali doprinos na realizaciji svih projektnih aktivnosti, od kreiranja predstava, organizovanja i sprovođenja istraživanja, preko promocije, angažovanja drugih mladih, do realizacije obuka, radionica, tribina i završnog događaja.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *