Inovativne prakse u OR

Koje sve inovativne pristupe u omladinskom radu smo imali do sada?. . -Interkulturalno pozorište ruralne Bačke je jedinstveni pilot projekat CEKOS-a koji je spojio dve svoje važne oblasti delovanja – omladinski rad baziran na interkulturalnom učenju i mirovnom obrazovanju i teatar. Više o tome možete pročitati u njihovom priručniku koji su izdali u okviru projekta.. . -Mirovni fosil – Prva laboratorija društvenih inovacija za mir u AP Vojvodini je zaista bila prva laboratorija te vrste na ovim prostorima. Ona je okupila predstavnike/ce tri različita sektora kako bi osmišljavali prve društvene inovacije u AP Vojvodini i o tome možete više čitati na portalu Storyteller. Više o projektima možete naći na:
Fluid Page Example
. . - Imam samo jednu kožu!- je projekat u kome Urban Stream spaja edukaciju sa kreativnim izražavanjem i glumom, gde mladi na pristupačan način približavaju teme vršnjačkog nasilja i diskriminacije svojim vršnjacima. . . -Inovativni omladinski rad, inovativno društvo! - je projekat koji će okupiti praktičare/ke omladinskog rada i IT stručnjake, kako bi zajednički kreirali inovativna digitalna rešenja za približavanje kulture mira mladima. Više o projektima možete naći na:
OTVORENI POZIV ZA UČEŠĆE NA HAKATONU
. . #IYWIS #PeaceBuilding #itinnovation #YouthWork #ObrazovanjeZaMir #dpjf

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *