Radionica za kreativni razvoj

Mladi su resurs ovog društva i ulaganje u budućnost

About Us

Urban Stream
Creative youth association

Misija našeg udruženja je krerianje pozitivnog i podsticajnog okruženja za pravilan rast i razvoj mladih, programa, aktivnosti i projekata koji će im u tome pomoći.

The mission of our association is to create a positive and stimulating environment for the proper growth and development of young people, programs, activities and projects that will help them in this.

Radi ostavarivanja ciljeva organizacija sprovodi aktivnosti u oblastima kreativnog izražavanja i kulture, pospešivanja zapošljivosti, preduzetničkog razmišljanja i karijernog vođenja, socijalnih i praktičnih veština mladih u cilju aktivnog učešća u društvu, kvalitetnog i samostalnog donošenja odluka i boljeg snalaženja na modernom tržištu rada, prevenciji socijalne isključenosti i rizičnog ponašanja mladih, kao i aktivizma i volonterizma mladih.

Our Service

What Programs and Projects we perform

Programi, projekti i aktivnosti koje sprovodimo

Creative expression

We encourage the creative expression of young people through art workshops, creative tasks and the creation of dramatic performances

Enhancing Employability

We promote the employability of young people through education on entrepreneurship, entrepreneurial skills and thinking, practical skills, circular economy and ecological practices

Social skills empowerment

We improve the social skills of young people through education on assertive communication, effective conflict resolution, discrimination, respect for diversity, teamwork, presentation skills, public speaking

Project management

We conduct project management through the design, creation, implementation, evaluation and revision of projects that we implement with a team of associates and volunteers.

Youth policy

Together with associates and partners from the local area and at the national level, we advocate for the creation and implementation of the old-age policy

Volunteerism and youth activism

Lorem ipsum dolor sit amet, consectet adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore

Our Blog

Latest News

Najnovije vesti o našim aktivnostima

Gostovanje na HIT radiju

Danas smo na Hit radio Požarevac razgovarali o omladinskom aktivizmu, volji, želji i mogućnostima mladih da se angažuju u bavljenju temama koje su…

Poziv na događaj

Drage kolege i koleginice, saradnici, partneri i mladi, U sklopu projekta „Autentični glas mladih“ Urban Stream je realizovao brojne aktivnosti koje za cilj…

Nema zdravlja bez mentalnog zdravlja

Juče smo sa našim domaćinom Народна библиотека ”Илија М. Петровић” Пожаревац Group organizovali događaj „Nema zdravlja bez mentalnog zdravlja!“ koji je deo projekta…

Autentični glas mladih

Sve što mladima treba su prilike i mogućnosti da iskažu svoja promišljanja, osećanja i stavove. Tada se kreiraju najefikasnije i najkreativnije ideje i…

We are here for any type of cooperation

Urban Stream

Creative youth association

e-mail: radionica@urbanstream.co.rs

Brežanska 34 12000 Požarevac Serbia