Jedna priča sa 40 naslova

Omladinski rad podstiče lični i socijalni razvoj mladih. Svoja iskustva, odnosno šta su sve dobili učešćem u programima omladinskog rada, 18 učesnika je podelilo u publikaciji „Jedna priča sa 40 naslova“ koja se nalazi na linku:  https://bit.ly/2QINy7x

Kreativno-zabavna radionica za mlade