KreArtUS

Kreativni program mladih na uspostavljanju saradnje sa institucijama kulture u lokalnoj zajednici, sproveden je od strane volontera/ki Urban Stream-a tokom 2017. godine u sklopu realiacije Lokalnog akcionog plana za mlade za Grad Požarevac za 2017. godinu.

Make Appointment

Estimate Your Project With Us

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipiscing elit sed do eiusmod tempor

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore

Copyright © 2022 Gutenverse. All rights reserved.