KreArtUS

Kreativni program mladih na uspostavljanju saradnje sa institucijama kulture u lokalnoj zajednici, sproveden je od strane volontera/ki Urban Stream-a tokom 2017. godine u sklopu realiacije Lokalnog akcionog plana za mlade za Grad Požarevac za 2017. godinu.

Kreativno-zabavna radionica za mlade