Akcijašenje

ODRŽANA ULIČNA AKCIJA U GRADSKOM PARKU
Akcijašenje je ulična akcija koju su sproveli učenici VII razreda na promociji neformalnog obrazovanja, radionica, obuka i akcija,  zatim razvoju kreativnih veština dece i mladih, pravilnom razvoju i ponašanju, obuke za lakši odabir srednje škole, aktivizma, volonterizma i socijalizacije. U toku akcije učesnici su vežbali javno nastupanje, prezentacione veštine, promociju programa udruženja i obuke, marketinške veštine. U sklopu pripreme za javnu akciju upoznali su se sa Zakonom o javnom okupljanju i  Zakonom o javnom redu i miru, kao i sa procedurom prijavljivanja, sprovođenja ulične akcije i merama bezbednosti tokom akcije. Akcija je deo obuke “Prvi stepenik do zaposlenja“, koja predstavlja program sticanja veština i znanja učenika završnih razreda osnovne škole radi pospešivanja njihovih potencijala, kako bi lakše odabrali srednjoškolsko usmerenje. Sprovodi je Udruženje građana “Šansa” u partnerstvu sa osnovnom školom “Desanka Maksimović” i udruženjem za mlade “Urban Stream“. Aktivnosti su deo Obuke za omladinske lidere/ke 2015/16, koju sprovodi#NAPORNacionalna asocijacija praktičara/ki omladinskog rada u okviru projekta “Bez muke nema nauke, bez NAPORnih koraka kvalitetu pomaka – dopunjeno izdanje“, a podržava Ministarstvo omladine i sporta Republike Srbije.

Kreativno-zabavna radionica za mlade