Snežana Stamatović, pedagog Tehničke škole u Požegi: “Potrebno je motivisati zaposlene u školama da podstaknu mlade da se uključe u aktivnosti lokalne zajednice”

Sa kojom organizacijom ste ostvarili saradnju i kada? Sa NVO „Forca“, Požega, u toku prethodnih 10 godina. Da li je saradanja nastavljena i ako jeste u kom obliku?  Da. Trenutno saradnja na uključivanju mladih u sistem školovanja u skladu sa potrebam lokalne zajednice. Šta је vaša institucija dobilia sarаdanjom  sa ovom organizacijom? Uključivanje učenika u aktivnosti lokalne zajednice, pomoć u realizaciji aktivnosti u radu Vršnjačkog tima za zaštitu od nasilja, zlostavljanja i zanemarivanja, izrada i prezentacija lokalnih akcionih planova za kvalitetniji život mladih u gradu. Zbog čega je, po vašem mišljenju, važna saradnja institucija sa organizacijama koje se bave omladinskim radom? Zbog aktivnog uključivanja mladih u realizaciju aktivnosti koje se tiču mladih, razmene iskustava među mladima, iniciranja akcija u skladu sa potrebama mladih i lokalne zajednice. Šta mislite da je potrebno uraditi kako bi se saradnja između institucija i organizacija koje se bave omladinskim radom podilgla na viši nivo? Pravovremena razmena informacija, motivisati zaposlene u školama da podstaknu mlade da se uključe u aktivnosti lokalne zajednice za pitanja koja se tiču mladih.

Kreativno-zabavna radionica za mlade