Snežana Stamatović, pedagog Tehničke škole u Požegi: “Potrebno je motivisati zaposlene u školama da podstaknu mlade da se uključe u aktivnosti lokalne zajednice”

Sa kojom organizacijom ste ostvarili saradnju i kada?

Sa NVO „Forca“, Požega, u toku prethodnih 10 godina.

Da li je saradanja nastavljena i ako jeste u kom obliku? 

Da. Trenutno saradnja na uključivanju mladih u sistem školovanja u skladu sa potrebam lokalne zajednice.

Šta је vaša institucija dobilia sarаdanjom  sa ovom organizacijom?

Uključivanje učenika u aktivnosti lokalne zajednice, pomoć u realizaciji aktivnosti u radu Vršnjačkog tima za zaštitu od nasilja, zlostavljanja i zanemarivanja, izrada i prezentacija lokalnih akcionih planova za kvalitetniji život mladih u gradu.

Zbog čega je, po vašem mišljenju, važna saradnja institucija sa organizacijama koje se bave omladinskim radom?

Zbog aktivnog uključivanja mladih u realizaciju aktivnosti koje se tiču mladih, razmene iskustava među mladima, iniciranja akcija u skladu sa potrebama mladih i lokalne zajednice.

Šta mislite da je potrebno uraditi kako bi se saradnja između institucija i organizacija koje se bave omladinskim radom podilgla na viši nivo?

Pravovremena razmena informacija, motivisati zaposlene u školama da podstaknu mlade da se uključe u aktivnosti lokalne zajednice za pitanja koja se tiču mladih.

Make Appointment

Estimate Your Project With Us

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipiscing elit sed do eiusmod tempor

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore

Copyright © 2022 Gutenverse. All rights reserved.