Moderni mediji i tehnologije

05.12.2015. u subotu održaće se sekcija Modernih medija i tehnologija - lINk. Sekcija je namenjena učenicima osnovnih škola, kako bi proširili svoje poznavanje savremenih pristupa tehnologijama i njihovog korišćenja. Sekcija će obuhvatati oblasti: 1. Korišćenje programa Office-a uz osnove komunikacije i korespodencije

- Pisanje dopisa, osnovi korespodencije

- Izrada tabela

- Kreiranje prezentacija

- Slanje službenog maila, osnovi komunikacija

- Stvaranje baza podataka

2. Bezbednosni parametri na društvenim mrežama

Facebook

Twitter

Instagram

Skype

Viber

3. Kreiranje web sajtova

4. Upozanvanje sa modernim medijima i tehnologijama

PC

Smart telefoni

Tablet računari

Net book računari

Server

Provajder

Dodaci

5. Korišćenje wap aplikacija

Kreativno-zabavna radionica za mlade