Konflikti i stilovi rešavanja konflikta

ODRŽANA RADIONICA O KONFLIKTIMA I STILOVIMA REŠAVANJA KONFLIKTA U Kreativno-zabavnoj radionici za mlade "Urban Stream" održana je radionica o Konfliktima i stilovima reašvanja konflikta. Učestvovalo je 10  učenika VII razreda osnovne škole. Radionicu je vodila Maja Marić. Cilj radionice: Upoznavanje dece i mladih sa konfliktima. Šta su konflikti. Vrste koflikta. Faze konflikta. Načini reagovanja i ishodi konflikta. Stilovi rešavanja konflikta. U okviru radionice urađen je trominutni test, koji govori o načinu na koji primamo informacije. Takođe je rađena vežba pasivnog i aktivnog slušanja. Vežba stabilno stajanje je imala za cilj da pokaže individualne stilove reagovanja u konfliktima, sposobnost da se bude pasivan, agresivan ili asertivan. Odlike konflikta, uzroci nastajanja konflikta u školi i faze konflikta predstavljene su različitim prezentacionim metodama. Nakon toga učesnici su metodom uloga vežbali načine rešavanja konflikta. Radionica je deo Obuke za omladinske lidere/ke 2015/16, koju sprovodi NAPOR-Nacionalna asocijacija praktičara/ki omladinskog rada, a podržava Ministarstvo omladine i sporta Republike Srbije. Obuka nosi naziv “Prvi stepenik do zaposlenja“, i predstavlja program sticanja veština i znanja dece završnih razreda osnovne škole radi pospešivanja njihovih potencijala, kako bi lakše odabrali srednjoškolsko usmerenje.
#ZnasMeZnasGde

Kreativno-zabavna radionica za mlade