Rezultati anketiranja mladih na teme bezbednosnih rizika

U okviru projekta vršnjačke podrške u bezbednosnim rizicima mladih "Kaži i ti, jer TI smo MI!" sprovedeno je anketiranje 120 učenika srednjih škola u Požarevcu. Mladi su odgovarali svojim vršnjacima na pitanja o temama Bezbednosti na internetu, Vršnjačkog nasilja, Neadekvatnih odnosa i Rizičnih situacija. Rezultate anketiranja možete preuzeti sa našeg sajta. Anketiranjem je obuhvaćeno od 64 do 116 mladih. U anketiranju su učestvovali učenici od 1. do 4. godine srednjih škola, uzrasta od 15 do 19 godina. Rezultati anketiranja: rez-ank-bni rez-ank-no rez-ank-rs rez-ank-vn

Kreativno-zabavna radionica za mlade