Home

Edukativni, kreativni i zabavni programi za decu i mlade

booksUčenjak -edukativni programi koji podstiču dostizanje potencijala i povećavanje kompetencija i veština dece i mladih. Svakodnevno u radionici učenje, pripreme, obuke, treninzi.

productivity-in-creative-workKreativna radionica - stvaraj i maštaj! Upotrebi svoj talenat i svoje sklonosti na kreativan način.

o-TEEN-PLAYING-GUITAR-facebookLikovno-kreativna i muzičko-dramska radionica za istraživannje sopstvenih interesovanja.

Learning englishTrening engleskog jezika podstiče na upotrebu jezika u svakodnevnim prilikama, određenim životnim situacijama, zabavnim prilikama, kreiranjem skečeva, razgovorima i diskusijama. Upotpunite svoje znanje praktičnim iskustvom.

image-ed8c9891d4a3904fb961b4ce448f1337f7e6af662d53e4229d76bbc851110b09-VDrugarenje - Time for fun! - Klub za mlade u kome možete da se družite, zabavite i igrate društvene igre! Cilj kluba je socijalizacija, komunikacija i socijalna edukacija dece i mladih.

pedagoške radionice

Info-edukacija - tribina koja će vam omogućiti da dobijete korisne informacije! Bavi se temama bitnim za rast i razvoj dece i mladih.

Our_planet_is_aliveTematska okupljanja u kojima se upoznajete sa zemljama i narodima Evrope i sveta, njihovim obeležjima i običajima. Obogatite svoje znanje različitošću.

Sportuj! - sportsko-rekreativna basketball player silhouettesekcija za poboljšanje fizičke spremnosti dece i mladih.

Dođite da se družimo!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Kreativno-zabavna radionica za mlade