All posts by Maja Jovanović Marić

Onivač i zastunik udruženja Kreativno-zabavna radionica za mlade Urban Stream

Radionice za roditelje – zajedničko traženje rešenja za pitanja od značaja za mlade

Realizovana druga po redu radionica za roditelje na temu razvoja mladih. Na radionici smo se bavili temama aktivnog slušanja, koliko i kako slušamo i čujemo svoju decu, kako komunicirmao sa njima i šta mi kao roditelji možemo uraditi da se naš odnos poboljša.
Učesnici i učesnice su međusobno delile iskustva i znanja, kako bi zajedno došli do zaključaka kako unaprediti svakodnevni pristup mladima, otvoreno razgovarati o problemima i izazovima i zajednički rešavati i prevazilaziti prepreke.
Hvala na aktivnom učešću, deljenju iskustva i saradnji.
Naše udruženje kao partner NAPOR - Nacionalna asocijacija praktičara/ki omladinskog rada sprovodi projekat "Važno je! - sistemska rešenja za mlade", kao deo projekta „Zajedno za aktivno građansko društvo – ACT”, koji sprovode Helvetas Swiss Intercooperation i Građanske inicijative, a uz podršku Vlade Švajcarske.

Poziv za roditelje – Adolescent je pojeo moje dete

POZIV
Dragi roditelji,
Bitno nam je vaše mišljenje i iskustvo!!! Adolescencija je naporan proces, a u doba pandemije on je još složeniji!
Vi najbolje poznajete izazove sa kojima se suočavate vi i vaša deca u adolescenciji. Zbog toga ćemo se zajedno baviti razvojnim izazovima mladih od 15 do 19 godina. Razgovaraćemo o tome kako prolazimo kroz taj period, koje promene primećujemo, koji izazovi postoje u doba pandemije i kako možemo kao roditelji doprineti u pronalaženju rešenja.
Ako ste se uželeli druženja i razmene iskustava sa drugim roditeljima, prijavite se na naše rodionice! Kroz 8 tematskih radionica u toku 4 meseca od maja do avgusta, zajedno ćemo raditi na prepoznavanju problema od važnosti za mlade, za koje želimo da tražimo rešenja. Pored toga, družićemo se sa mladima u prirodi ili na izabranoj lokaciji tokom 2 meseca kroz bar 2 susreta, kako bismo gradili prijateljski, podržavajući odnos.
Mi možemo da utičemo na pozitivne promene u razvoju naše dece.
Hajde da zajedno tražimo sistemska rešenja za mlade!
Pridružite nam se! VAŽNO JE!
Molimo sve roditelje koji su zainteresovani za učešće u aktivnostima da ostave svoje kontakte (mejl ili telefon), pa će biti kontaktirani radi dostavljanja detaljnih informacija o učešću na sledećem linku:
Više informacija na:
Mejl: radionica@urbanstream.co.rs
Ili kod predsednice/ka Saveta roditelja u svojoj školi.
Ovaj projekat realizuje
NAPOR - Nacionalna asocijacija praktičara/ki omladinskog rada
u partnerstvu sa Urban Stream-mom i dobio je podršku projekta Vlade Švajcarske „Zajedno za aktivno građansko društvo – ACT”, koji sprovode Helvetas Swiss Intercooperation i Građanske inicijative.
Zajedno za aktivno građansko društvo - ACT
Gradjanske Inicijative

O aktuelni projektima Maja Marić

O projektima koji su u toku i koje planiramo u narednom periodu.
Predstavnica udruženja Maja Marić je govorila o neophodnosti uključivanja roditelju u rešavanje pitanja važnih za mlade, kojom će se udruženje baviti kroz projekat "Važno je! - sistemska rešenja za mlade", koji realizuje
NAPOR - Nacionalna asocijacija praktičara/ki omladinskog rada
na nacionalnom nivou u okviru projekta "Zajedno za aktivno građansko društvo-ACT", finansiran od strane Vlade Švajcarske. Projekat realizuju dve organizacije, Helvetas Swiss Intercooperation i
Gradjanske Inicijative
.
Takođe o uključenosti mladih u aktivnostima udruženja kroz volontiranje, kao i kroz učešće u projektima. Kao i uslovima rada i sprovođenja projekta u trenutnoj situaciji pod okolnostima Kovid pandemije.
Dragi roditelji i mladi, pridružite nam se da zajedno rešavamo pitanja od značaja za mlade.
Hvala na gostoprimstvu
Hit radio Požarevac
.
Zajedno za aktivno građansko društvo - ACT

Osnovni trening za javno zagovaranje

Online seminar „Osnovni trening za javno zagovaranje“ kao deo projekta​ „Zajedno za aktivno građansko društvo – ACT”, koji sprovode Helvetas Swiss Intercooperation i Građanske inicijative, a uz podršku Vlade Švajcarske.
Naše udruženje kao partner @napor_savez uz udruženja @jazas_novisad @jazaskg i @veles.vladicinhan sprovodi projekat "Važno je! - sistemska rešenja za mlade" u sklopu ove inicijative.
@act_projekat @gradjanske​

Debata mladih na lokalnom nivou

U sklopu projekta "Selo na dnevnom redu", koji @centarsonta sprovodi u okviru #ErasmusPlus programa u saradnji sa partnerima @napor_savez @pokretgoranavojvodine @balkanideans i @urban.stream, realizovana je Debata mladih sa donosiocima odluka na lokalnom nivou.
Cilj debate je bio dijalog mladih sa predstavnicama institucija i organizacija o potrebama, interesovanjima i mogućnostima za mlade u lokalnim sredinama.
Mladi su dobili informacije o aktivnostima, programima i projektima koji se kreiraju za njih.
Takođe su bili u prilici da iskažu svoja razmišljanja, teme interesovanja, kao i aktivnosti koje ih zanimaju i koje im nedostaju.
Svrha ovog dijaloga je aktivno uključivanje mladih u donošenje odluka koje se tiču njih, kao i zajedničko kreiranje politika za mlade kako bi one predstavljale realne potrebe mladih.
Sa mladima su razgovarale saradnice iz institucija Narodne biblioteke "Ilija M. Petrović" - Dragana Glišić Živanović, diplomirana bibliotekarka sa Odeljenja za mlade, Ekonomsko-trgovinske škole iz Požarevca - Valentina Milanov, profesorka informatike i preduzetništva i predstavnica udruženja za mlade Urban Stream - Maja Marić, predsednica Radne grupe za izradu Lokalnog akcionog plana za mlade za period 2021-2025. godine.

Definicija mladih sa smanjenjenim mogućnostima

🕵️‍♀️Definicija mladih sa smanjenjenim mogućnostima-zajedničko razumevanje.
👉Koji su faktori rizika koji povećavaju mogućnost socijalne isključenosti i pomeranje mladih od zelene do crvene zone?
❓Kako te pojave i pojmove definišu Evropska komisija, @napor_savez, @cepora_org i naši partneri iz Danske?

Važno je!

NAPOR - Nacionalna asocijacija praktičara/ki omladinskog rada

 се осећа поносно.

Još lepih vesti!🥳
🗣Obaveštavamo vas da je NAPOR jedna od 10 mreža dobitnica grantova za javno zagovaranje u okviru projekata
Zajedno za aktivno građansko društvo - ACT
.
Na ovaj poziv prijavili smo se u partnerstvu sa 4 organizacije članice
Udruženje Veles - Vladičin Han
,
Omladina JAZAS Novi Sad
,
Omladina JAZAS-a Kragujevac
i
Urban Stream
. 🤝