All posts by Maja Jovanović Marić

Onivač i zastunik udruženja Kreativno-zabavna radionica za mlade Urban Stream

Priključi se i ti! Važno je.

Kroz kampanju "#Priključiseiti! Važno je!" cilj je informisati roditelje o tome šta OMLADINSKI RAD jeste, a šta nije, šta mladi smatraju značajnim pri učešću u aktivnostima omladinskog rada i kako misle da može da pomogne u životu i pri zapošljavanju, a takođe i daje pojašnjavanje od strane omladinskih radnika na navedene teme.
Kampanja se sprovodi u sklopu projekta "#VažnoJe - sistemska rešenja za mlade", koji sprovodi NAPOR - Nacionalna asocijacija praktičara/ki omladinskog radau partnerstvu sa tri organizacije iz Srbije, a finansira Vlada Švajcarske, kroz projekat Zajedno za aktivno građansko društvo - ACT koga realizuju Gradjanske Inicijative i Helvetas Suisse.
Kako to vidi BOOM93 u članku!

Roditelji i omladinski rad

Kroz kampanju "#priključiseiti Važno je!" cilj je informisati roditelje o tome šta OMLADINSKI RAD jeste, a šta nije, šta mladi smatraju značajnim pri učešću u aktivnostima omladinskog rada i kako misle da može da pomogne u životu i pri zapošljavanju, a takođe i daje pojašnjavanje od strane omladinskih radnika na navedene teme.
Kampanja se sprovodi u sklopu projekta "#VažnoJe - sistemska rešenja za mlade", koji sprovodi @napor_savez - Nacionalna asocijacija praktičara/ki omladinskog radau partnerstvu sa tri organizacije iz Srbije, a finansira Vlada Švajcarske, kroz projekat Zajedno za aktivno građansko društvo - @act_projekat koga realizuju @gradjanske i Helvetas Suisse Intercooperation.

Druženje za roditelje!

Dragi roditelji, družimo se i ove subote uz Joga Centar Sunce Pozarevac u osnovnoj školi "Sveti Sava" od 10.30h.
“Važno je! Sistemska rešenja za mlade” je dobio podršku projekta Vlade Švajcarske „Zajedno za aktivno građansko društvo – ACT”, koji sprovode Helvetas Swiss Intercooperation i Građanske inicijative.

Autentična – JAka!

Šta su i koje su kompetencije potrebne za 21. vek?
Kako se pripremamo za životne izazove a kako za tržište rada?
Da li su važnija znanja ili veštine snalaženja?
Ovo su teme kojima se ove godine bavimo kroz projekte i programe za mlade.
Pridružite nam se, da zajedno stvaramo podsticajno okruženje za razvoj aktivnih mladih.
Projekti se realizuju uz podršku Grada Požarevca.

Pospešivanje praktičnih veština i društvenog razvoja mladih

U sklopu obuke "Kompetencije za 21. vek", koju Urban Stream sprovodi sa učenicima srednjih škola, mladi imaju priliku da prođu edukacije na teme asertivne komunikacije, rešavanja konflikata, kao i usvajanje praktičnih zanja iz oblasti preduzetništva, istraživanje preduzetničke ideje, kreiranje timova, istraživanje marketing okoline, izrada biznis plana, testiranje ideje putem upitnika, načini prodaje. Projekti se sprovode uz podršku Grada Po\arevca.

Međusektorska briga o mladima

Međusektorska briga o mladima je ključ uspešnog kreiranja omladinske politike na lokalnom nivou. Ukoliko nema saradnje među ustanovama i organizacijama koje se bave mladima, neće postojati ni kontinuirana, sistemska i usaglašena podrška mladima u razvoju.
U narednom periodu bavićemo se mogućnostima za saradnju različitih aktera omladinske politike u našoj zajednici.
Da li i vi želite da učestvujete u kreiranju podsticajnog okruženja za razvoj mladih?
Javite nam se.

Kompetencije za 21. vek

Mladi se danas suočavaju sa mnogim izazovima na putu odrastanja i osamostaljivanja. Svako vreme nosi svoje prepreke i podsticaje. Naš zadatak je da pripremimo mlade da se na što efikasniji i korektniji način izbore sa svima njima.
Još jedna mogućnost za sticanje praktičnih znanja i prenosivih veština je pred nama.
Vidimo se uskoro na obukama.
Partneri na projektu su srednje škole iz Požarevca, dok podršku u realizaciji pruža Grad Požarevac.

Važno je! Zajedno za mlade

Ove godine Grad Požarevac intenzivnije radi na unapređenju omladinske politike u lokalnoj zajednici. Pored osnivanja Saveta za mlade nakon dužeg perioda neaktivnosti, prošle godine je usvojen LAP za mlade Grada Požarevca za period 2021-2025. Kako je donet Zakon o planskom sistemu, biće sprovedeno i usklađivanje tog dokumenta sa Zakonom.
U planu je i pokretanje rada Kancelarije za mlade. Ceo proces vodi Gradsko veće u saradnji sa relevantnim institucijama i organizacijama koje rade sa mladima.
Urban Stream se od početka bavi pitanjima od važnosti za mlade, kao i kreiranjem omladinske politike u našoj zajednici. Još jedan projekat koji se bavi tom temom je "Važno je!-sistemska rešenja za mlade ", koji realizuje NAPOR u sklopu ACT projekta-Zajedno za aktivno građansko društvo, koga realizuju Gradjanske Inicijative i Helvetas Swiss Intercooperation, a finansira Vlada Švajcarske.