KO SU OMLADINSKI/E RADNICI/E?

Definicija omladinskih radnika/ca:

Omladinski/a radnik/ca (engl. youth worker) je stručno lice, angažovano u udruženjima civilnog društva/institucijama/lokalnoj samoupravi, koje sprovodi aktivnosti omladinskog rada, a čije kompetencije su definisane standardima zanimanja u oblasti omladinskog rada.

Kompetencije se mogu steći kroz formalno, neformalno i informalno obrazovanje i učenje. Trenutno postoje tri definisana zanimanja u omladinskom radu:

–  omladinski aktivista/kinja ili lider/ka,

– omladinski radnik/ca (koordinator programa omladinskog rada) i

– specijalista za omladinski rad.

U budućnosti se očekuje proširenje klasifikacija zanimanja. Svi omladinski radnici imaju obavezu da poštuju Etički kodeks omladinskih radnika/ca.

 

#OmladinskiRadZaBoljiGrad

Make Appointment

Estimate Your Project With Us

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipiscing elit sed do eiusmod tempor

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore

Copyright © 2022 Gutenverse. All rights reserved.