KO SU OMLADINSKI/E RADNICI/E?

Definicija omladinskih radnika/ca: Omladinski/a radnik/ca (engl. youth worker) je stručno lice, angažovano u udruženjima civilnog društva/institucijama/lokalnoj samoupravi, koje sprovodi aktivnosti omladinskog rada, a čije kompetencije su definisane standardima zanimanja u oblasti omladinskog rada. Kompetencije se mogu steći kroz formalno, neformalno i informalno obrazovanje i učenje. Trenutno postoje tri definisana zanimanja u omladinskom radu: -  omladinski aktivista/kinja ili lider/ka, - omladinski radnik/ca (koordinator programa omladinskog rada) i - specijalista za omladinski rad. U budućnosti se očekuje proširenje klasifikacija zanimanja. Svi omladinski radnici imaju obavezu da poštuju Etički kodeks omladinskih radnika/ca.   #OmladinskiRadZaBoljiGrad

Kreativno-zabavna radionica za mlade