Radionica o diskriminaciji i ljudskim pravima

ODRŽANA RADIONICA O DISKRIMINACIJI I LJUDSKIM PRAVIMA
U okviru obuke "Prvi stepenik do zaposlenja" održana je radionica o diskriminaciji i ljudskim pravima. Radionicu je vodila Maja Marićiz udruženja za mlade "Urban Stream". Cilj radionice je upoznavanje učesnika sa pojmom diskriminacije, oblicima pojavljivanja, osnovama po kojima se najčešće dešava, kao i zakonima koji štite od činjenja diskriminacije. Takođe su učesnici upoznati sa Međunarodnom konvencijom o ljudskim pravima i Ustavom Republike Srbije. U okviru radionice urađeno je nekoliko vežbi, kao što su barometar stavova, asocijacije, intervju-kada sam diskriminisao?, prezentacija i igra uloga.   Ova aktivnost je deo Obuke za omladinske lidere/ke 2015/16, koju sprovodi NAPOR-Nacionalna asocijacija praktičara/ki omladinskog rada, a podržava Ministarstvo omladine i sporta Republike Srbije. Obuka nosi naziv “Prvi stepenik do zaposlenja“, i predstavlja program sticanja veština i znanja dece završnih razreda osnovne škole radi pospešivanja njihovih potencijala, kako bi lakše odabrali srednjoškolsko usmerenje.
#ZnasMeZnasGde

Kreativno-zabavna radionica za mlade