SOS – Samostalne Odluke Supermladih

Mladi u Braničevskom okrugu suočavaju se sa nedovoljnom informisanošću o mogućnostima za nastavak školovanja i problemima zapošljavanja. Nemogućnost zapošljavanja i ekonomska zavisnost od roditelja prouzrokuju probleme u izgradnji zdravih partnerskih odnosa (pa mladi odlažu rešavanje pitanja braka i roditeljstva ili sa druge strane imamo veliku stopu razvoda - svaki 4 brak se završava razvodom), a veliki broj mladih suočava se i sa osećanjem bespomoćnosti, smanjenim samopoštovanjem, sa narušenim porodičnim odnosima. Statistika pokazuje da je u Srbiji zaposleno manje od trećine mladih starosti od 15 do 29 godina (31.8% je zaposleno, od čega samo 7,8% je samozaposleno). Najveća stopa nezaposlenosti javlja se kod žena u starosnoj grupi od 15 do 24 godina i iznosi 57%. Drugi problem na koji želimo da utičemo je nedovoljno ponuđenih edukatifnih aktivnosti u neformalnom obrazovanju za mlade koji su na evidenciji Nacionalne službe za zapošljavanje, nemaju zapolenje i nisu nastavili školovanje posle srednje škole. Mladi u tom dobu od 19 do 23 godine su nevidljivi obrazovnom sistemu, retko učestvuju u dodatnom sticanju znanja i veština samostalno, jer su finansijski zavisni od roditelja, a ne doprinose kućnom budžetu. U okviru ove službe mladi su u mogućnosti da učestvuju besplatno u jednoj obuci, što je malo za sticanje znanja i veština potrebnih za zaposlenje (NSZZ statistika).
Ciljna grupa ovog projekta su mladi od 19 do 23 godine, koji su na evidenciji Nacionalne službe za zapošljavanje u Požarevcu. Predviđeni broj direktnih korisnika je 21 koji će biti odabrani u saradnji sa Nacionalnom službom za zapošljavanje. Mogućnost učešća imaće mladi koju su duže od 6 meseci na evidenciji. Biće podjednako obuhvaćene mlade žene i mladi muškarci. Takođe će jedan od kriterijuma odabira biti mesto stanovanja, kako bi bili obuhvaćeni i mladi iz ruralnih područja.
Projekat će doprineti većoj zapošljivosti mladih, informisanosti i kompetentnosti u pronalaženju zaposlenja i obavljanju posla, ili pokretanja sopstvenog posla.
Specifični ciljevi projekta su: 1. Informisani mladi o mogućnostima neformalnog obrazovanja kroz obuke; 2. Međusektorska saradnja na pospešivanju zapošljivosti mladih; 3. Obuka mladih za samostalno traženje posla kroz karijerno savetovanje i vođenje; 4. Osnaživanje socijalnih veština mladih kroz razvojne radionice, radi lakšeg snalaženja u poslovnoj sredini; 5. Obuka mladih iz preduzetništva radi samostalnog pokretanja posla. Projekat se sprovodi u okviru konkursa za realizaciju Lokalnog akcionog plana za malde za 2017. godinu, uz podršku Grada Požarevca.

Kreativno-zabavna radionica za mlade