SOS – Samostalne Odluke Supermladih

Mladi u Braničevskom okrugu suočavaju se sa nedovoljnom informisanošću o mogućnostima za nastavak školovanja i problemima zapošljavanja. Nemogućnost zapošljavanja i ekonomska zavisnost od roditelja prouzrokuju probleme u izgradnji zdravih partnerskih odnosa (pa mladi odlažu rešavanje pitanja braka i roditeljstva ili sa druge strane imamo veliku stopu razvoda – svaki 4 brak se završava razvodom), a veliki broj mladih suočava se i sa osećanjem bespomoćnosti, smanjenim samopoštovanjem, sa narušenim porodičnim odnosima. Statistika pokazuje da je u Srbiji zaposleno manje od trećine mladih starosti od 15 do 29 godina (31.8% je zaposleno, od čega samo 7,8% je samozaposleno). Najveća stopa nezaposlenosti javlja se kod žena u starosnoj grupi od 15 do 24 godina i iznosi 57%.
Drugi problem na koji želimo da utičemo je nedovoljno ponuđenih edukatifnih aktivnosti u neformalnom obrazovanju za mlade koji su na evidenciji Nacionalne službe za zapošljavanje, nemaju zapolenje i nisu nastavili školovanje posle srednje škole. Mladi u tom dobu od 19 do 23 godine su nevidljivi obrazovnom sistemu, retko učestvuju u dodatnom sticanju znanja i veština samostalno, jer su finansijski zavisni od roditelja, a ne doprinose kućnom budžetu. U okviru ove službe mladi su u mogućnosti da učestvuju besplatno u jednoj obuci, što je malo za sticanje znanja i veština potrebnih za zaposlenje (NSZZ statistika).


Ciljna grupa ovog projekta su mladi od 19 do 23 godine, koji su na evidenciji Nacionalne službe za zapošljavanje u Požarevcu. Predviđeni broj direktnih korisnika je 21 koji će biti odabrani u saradnji sa Nacionalnom službom za zapošljavanje. Mogućnost učešća imaće mladi koju su duže od 6 meseci na evidenciji. Biće podjednako obuhvaćene mlade žene i mladi muškarci. Takođe će jedan od kriterijuma odabira biti mesto stanovanja, kako bi bili obuhvaćeni i mladi iz ruralnih područja.


Projekat će doprineti većoj zapošljivosti mladih, informisanosti i kompetentnosti u pronalaženju zaposlenja i obavljanju posla, ili pokretanja sopstvenog posla.


Specifični ciljevi projekta su:

1. Informisani mladi o mogućnostima neformalnog obrazovanja kroz obuke;
2. Međusektorska saradnja na pospešivanju zapošljivosti mladih;
3. Obuka mladih za samostalno traženje posla kroz karijerno savetovanje i vođenje;
4. Osnaživanje socijalnih veština mladih kroz razvojne radionice, radi lakšeg snalaženja u poslovnoj sredini;
5. Obuka mladih iz preduzetništva radi samostalnog pokretanja posla.

Projekat se sprovodi u okviru konkursa za realizaciju Lokalnog akcionog plana za malde za 2017. godinu, uz podršku Grada Požarevca.

Make Appointment

Estimate Your Project With Us

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipiscing elit sed do eiusmod tempor

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore

Copyright © 2022 Gutenverse. All rights reserved.