Osnaživanje mladih za aktivno učešće u društvu

Edukativne aktivnosti Urban Stream-a obuhvataju nekoliko tema: pospešivanje društvenih i praktičnih veština mladih, naročito iz ruralnih sredina, kao i osnaživanje mladih devojaka i žena za samostalno donošenje odluka, aktivno učešće u društvu i kompetentnosti na tržištu.

Kreativno-zabavna radionica za mlade