Nikolina Sučević: „Neophodno je sistemski rešti problem uključivanje NVO sektora u rad javnih službi “

Saradnja javnog i civilnog sektora, a pre svega organizacija koje se bave mladima, neophodna je zbog jačanja kapaciteta i resursa jednih i drugih kroz razmene ideja i informacija. Kako se to radi na teritoriji opštine Apatin pojašnjava direktorka Centra za socijalni rad Nikolina Sučević. Sa kojom organizacijom (organizacijama)  ste ostvarili saradnju i kada? Tokom 2017. godine smo ostavrili inicijalnu  saradnju sa Centrom za kulturu i obrazovanje iz Sonte (CEKOS). Šta је vaša institucija dobilia kroz sarаdanju  sa organizacijom/ama? Kroz saradnju sa ovom omladinskom organizacijom smo dobili značajan uvid u potrebe i probleme mladih iz naše opštine. Da li je saradanja nastavljena i ako jeste u kom obliku?   Saradnja je nastavljena i u ovoj godini, pre svega kroz konsultacije i uključivanje kroz partnerske uloge u različite projekte, a planiramo nastavak saradnje zbog značajnog doprinosa koje nam CEKOS može pružiti, a vezano za planiranu izradu Lokalnog plana za mlade.  Zbog čega je,po vašem mišljenju, važna saradnja institucija sa organizacijama koje se bave omladinskim radom? Saradnja javnog i civilnog sektora, a pre svega organizacija koje se bave mladima, neophodna je zbog jačanja kapaciteta i resursa jednih i drugih kroz razmene ideja i informacija.  Mladi nam daju značajane inofrmacije o svojim potrebama, željama, ciljevima  i problemima sa kojima se suočavaju. Rešenje tih problema mora da bude u fokusu svih javnih institucija i lokalnih samouprava.  Sa zadovoljstvom smo prihvatili poziv za saradnju i radujemo se svakom novom sastanku, od kojih nam je sledeći predviđen već za koju nedelju. Šta mislite da je potrebno uraditi kako bi se saradnja između institucija i organizacija koje se bave omladinskim radom podilgla na viši nivo? Neophodno je sistemski rešti problem uključivanje NVO sektora u rad javnih službi kroz normativna rešenja i obaveze. Takođe je potrebno da omladinske organizacije budu vidljivije u lokalnim zajednicama, ali i da ih javne institucije prepoznaju kao pratnere i ravnopravne učesnike u kreiranju javnih politika.

Kreativno-zabavna radionica za mlade