Stefan Nikezić: “Svi predstavnici lokalnih samouprava koji se bave mladima trebaju da podstaknu organizacije da se aktivnije uključe u proces donošenja odluka“

Svi predstavnici lokalnih samouprava koji se bave pitanjima mladih trebaju da podstaknu organizacije da se aktivnije uključe u proces donošenja odluka.  Kako se to radi u Kragujevcu pojašnjava pomoćnik gradonačelnika za unapređenje položaja mladih u ovom gradu, Stefan Nikezić.

Sa kojom organizacijom (organizacijama) ste ostvarili saradnju i kada?

Dosadašnja uspešna saradnja, koja traje dugi niz godina, uspostavljena je sa svim NVO, udruženjima, studentskim organizacijama koje se bave promocijom i unapređenjem omladinske politike na teritoriji grada Kragujevca. Neke od njih su: Omladina JAZAS-a, Udruženje za društveni razvoj mladih “Interaktiv”, Vido, AIESEC, Udruženje fanova kampova “Eko fan kamp”, Centar za ekološko obrazovanje i održivi razvoj “CEOOR”, Udruženje studenata sa hendikepom Kragujevac, Udruženje “MLADI”, Romanipen, Udruženje “Sunce”, itd.

Da li je saradanja nastavljena i ako jeste u kom obliku?

Grad Kragujevac ima Pomoćnika gradonačelnika za unapređenje položaja mladih, Kancelariju za mlade i Omladinski klub. Preko KZM-a i Omladinskog kluba se odvija neprestana saradnja i komunikacija sa svim pomenutim organizacijama. Grad takođe ima i izdvojena finansijska sredstva koja služe za finansiranja projekata i programa organizacija koje se bave promocijom omladinske politike. Iz godine u godinu finansijska sredstva se uvećavaju. Grad je uvek spreman da pruži podršku organizacijama ako postoji potreba za tim u vidu logističke i finansijske pomoći, podrške na projektima i drugo.

Šta je vaša institucija dobila saradanjom sa tim  organizacijama?

Kreativne ideje, viziju i projekte koje organizacije u našem Gradu imaju, obogaćuju naš edukativni, kulturni, sportski i zabavni program koji smo osmislili kako bi mladi bili uključeni u sve aktivnosti koje Grad sprovodi. Baš ovakvim vidom saradnje želimo da podstaknemo mlade da se što više uključe u planiranje i organizovanje aktivnosti koje sprovodi Grad. Pažljivo slušamo koji su to problemi, prepreke i potrebe sa kojima se mladi suočavaju i nastojimo da im pomognemo u rešavanju istih.

Zbog čega je, po vašem mišljenju, važna saradnju institucija sa organizacijama koje se bave omladinskim radom?

Mladi su stubovi i pokretačka snaga svake zemlje. Od njih zavisi budućnost, a mi kao odgovorna lokalna samouprava i Univerzitetski centar želimo da naš Grad u budućnosti bude Grad mladih i uspešnih ljudi koji će biti donosioci krucijalnih odluka. Nove ideje su ključ svakog uspeha, a i vodimo se logikom da je naša ulica dvosmerna. To znači da smo otvoreni za svaki vid saradnje sa organizacijama koje se bave pitanjima mladih i želimo da čujemo njihov glas. Ideje koje imamo i koje želimo da u budućnosti da implementiramo u našem Gradu, moramo da usaglasimo sa potrebama naših mladih sugrađana. Kako bismo doneli dobre i prave odluke neophodna je dobra saradnja lokalne samouprave i organizacija koje se bave omladinskim radom.

Šta mislite da je potrebno uraditi kako bi se saradnja između institucija i organizacija koje se bave omladinskim radom podilgla na viši nivo?

Spoj iskustva i mladosti se uvek pokazao kao dobar “recept” i svi predstavnici lokalnih samouprava koji se bave pitanjima mladih trebaju da podstaknu organizacije da se aktivnije uključe u proces donošenja odluka ali isto tako i predstavnici lokalnih samouprava moraju da se više angažuju, uključe i saslušaju probleme koje imaju mladi. Grad Kragujevac može da bude ponosan činjenicom da iz godine u godinu ima sve više organizacija koje žele da se bave radom i promocijom omladinske politike.

Make Appointment

Estimate Your Project With Us

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipiscing elit sed do eiusmod tempor

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore

Copyright © 2022 Gutenverse. All rights reserved.